Gft inleveren

Op uw Afvalwijzer staat wanneer en hoe de gemeente het groente, fruit- en tuinafval (gft) bij u inzamelt.

Groene container

Woont u op een adres met een groene container (kliko)? Dan gooit u uw gft in deze biobak. Op de Afvalwijzer staat wanneer u de groene container aan de straat kunt zetten om te laten legen. Wat u allemaal in de groene container mag gooien, staat op de website van Milieu Centraalexterne-link-icoon. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo. Zie ook veelgestelde vragen over de groene/grijze container.

Geen groene container

Woont u op een adres zonder eigen groene container? Dan bent u niet verplicht het gft-afval apart te houden. U kunt het samen met het huishoudelijk restafval in vuilniszakken in uw grijze container of de ondergrondse container doen. Of in de verzamelcontainer bij uw flat. Het gft wordt in de afvalscheidingsfabriek uit het huisvuil gescheiden. Er wordt biogas van gemaakt.

Gft scheiden in hoogbouw en stadswijken

Eigen groene container aanvragen

Woont u op een adres zonder eigen groene container, maar heeft u vaak veel snoeiafval of etensresten? Dan kunt u vaak een groene container aanvragen. 

Voorwaarden

  • U heeft een tuin, schuur of andere plek waar u de groene container veilig neer kunt zetten. 
  • U moet de groene container op een plek aan de weg te zetten waar onze afvalwagen goed bij kan. U hoort van de gemeente waar u uw container aan de weg kunt zetten. 
  • Wilt u uw groene container laten legen? Dit kan 1 keer per 14 dagen. Meld dit vooraf via de afvalapp. 
  • Schoonhouden van de container is voor eigen verantwoordelijkheid.

Vraag een groene gft-container via het aanvraagformulierexterne-link-icoon. Wij nemen dan contact met u op.

Andere mogelijkheden

Is een eigen groene container voor u niet haalbaar? De gemeente heeft ook andere mogelijkheden: 

Website Haal Alles Uit Je Afval

Ga naar haalallesuitjeafval.nlexterne-link-icoon en kijk wat u zelf kunt doen om uw tuinafval perfect te recyclen.