Gft inleveren

Op uw Afvalwijzer staat wanneer en hoe de gemeente het groente, fruit- en tuinafval (gft) bij u inzamelt.

Ondergrondse container

Woont u op een adres waar de gemeente het afval inzamelt in ondergrondse containers? Dan hoeft u het gft-afval niet apart te houden. U kunt het samen met het huishoudelijk afval in vuilniszakken in de ondergrondse container doen.

Op de achterkant van uw huisvuilpas staat een locatienummer. Ditzelfde nummer staat ook op de ondergrondse container(s) die u kunt gebruiken. Kijk op de kaart waar deze ondergrondse container staat.

Het gft wordt in de afvalscheidingsfabriek uit het huisvuil gescheiden. Er wordt biogas mee opgewekt.

Lees wat u kunt doen als u toch liever een groene container wilt.

Groene container

Woont u op een adres met een groene container (kliko)? Dan gooit u uw gft in deze biobak. Op de Afvalwijzer staat wanneer u de groene container aan de straat kunt zetten om te laten legen. Wat u allemaal in de groene container mag gooien, staat op de website van Milieu Centraal. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo. Zie ook Regels plaatsen container.

Grijze container

Op een paar adressen in de gemeente leegt de gemeente alleen grijze afvalcontainers. Het gaat vooral om straten met portiekflats. Woont u op zo’n adres? Dan kunt u uw gft kwijt in de grijze container. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo. Zie ook Regels plaatsen container.

Verzamelcontainer

Op sommige adressen hebben de bewoners een verzamelcontainer voor huisvuil. Deze vindt u in de flat of in een betonnen huisje op straat. Woont u op zo’n adres? Gooi dan uw gft in vuilniszakken in de verzamelcontainer. Het gft-afval wordt in de afvalscheidingsfabriek uit het huisvuil gescheiden. Er wordt biogas mee opgewekt.

Vuilniszakken

Op een paar plekken in de gemeente Groningen komen vuilniswagens nog volle vuilniszakken ophalen. Woont u op zo’n adres? Dan kunt u het gft in de afvalzakken doen. Op de Afvalwijzer staat wanneer de vuilniszakken bij u worden opgehaald.

Tuin- en snoeiafval

Wilt u tuinafval of snoeiafval kwijt? Dat kan op 3 manieren.
 • Bij het gft- of restafval: maak het snoei- of tuinafval kleiner zodat het in de biobak of huisvuilzak past.
 • Wegbrengen: breng grof tuinafval weg naar een afvalbrengstation.
 • Laten ophalen door de gemeente Groningen: dit kost € 16,75 per m3 met een maximum van 3 m3. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 050.

Regels laten ophalen:

 • Takken mogen niet langer zijn dan 1,5 meter.
 • Takken mogen niet dikker zijn dan polsdikte (mannenpols).
 • Er mag geen aarde en wortels aan de takken zitten.
 • Het snoeiafval moet gebundeld aan de weg liggen.
 • Takken mogen niet in zakken of dozen zitten.
 • U betaalt de kosten via een éénmalige machtiging. Dat gaat als volgt: u krijgt een kaartje van de chauffeur. Dat kaartje vult u in. Daarna neemt de chauffeur het kaartje weer in. Het bedrag wordt dan van uw bankrekening afgeschreven.

Inzameling kerstbomen

 • In de eerste 2 weken van januari haalt de gemeente afgedankte kerstbomen apart op. Op uw Afvalwijzer staat op welke datum de gemeente de kerstbomen bij u in de straat ophaalt.
 • Zorg ervoor dat er geen versiering, aarde en pot meer aan de boom zit. Zet de boom aan de straat op een plek waar de vuilnisauto er bij kan komen.

Hebt u de inzameling gemist? Lever de kerstboom dan gratis in bij een afvalbrengstation.

Gft apart inzamelen in stadswijken

In stadswijken waar het restafval ondergronds wordt ingezameld, worden op verzoek groene gft-containers aangeboden voor benedenwoningen met tuinen.

 • Wilt u als individueel huishouden een groene gft-container? Dat kan, als u bereid bent en het reëel is om de groene container naar een bestaande gft-inzamelroute te brengen, zodat de container geleegd kan worden.
 • Woont u te ver van een bestaande gft-inzamelroute? Maar wilt u samen met nog minimaal 25 buren een groene container? De gemeente zal dan haar best doen om een nieuwe inzamelroute door uw straat voor u te regelen.

In beide situaties gelden deze regels:

 • De container moet op een plek kunnen worden neergezet waar anderen niet (per ongeluk) restafval in de gft-container kunnen gooien.
 • Schoonhouden van de container is voor eigen verantwoordelijkheid.

Aanmelden voor een groene gft-container kan via het aanvraagformulier. Daarna neemt iemand van Stadsbeheer contact met u op om de verdere details te bespreken.

Website Haal Alles Uit Je Afval

Ga naar haalallesuitjeafval.nl en kijk wat u zelf kunt doen om uw tuinafval perfect te recyclen.

Meer informatie