Gft inleveren

Wilt u groente-, fruit- en tuinafval kwijt? Op de Afvalwijzer staat wanneer en hoe de gemeente het gft bij u inzamelt.

Let op! Tarieven en regels kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de stad Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen.

Ondergrondse container

Woont u op een adres waar de gemeente het afval inzamelt in ondergrondse containers? Dan hoeft u het gft-afval niet apart te houden. U kunt het samen met het huishoudelijk afval in vuilniszakken in de ondergrondse container doen.

Op uw Afvalwijzer ziet u welke ondergrondse container bij uw huisadres hoort. Kijk op de kaart waar deze ondergrondse container staat.

Het gft-afval wordt in de afvalscheidingsfabriek uit het huisvuil gescheiden. Er wordt biogas mee opgewekt.

Lees wat u kunt doen als u toch liever een groene container wilt.

Huisvuilpas

Voor de ondergrondse container hebt u een huisvuilpas nodig. Daarmee kunt u de ondergrondse container open doen.

Groene container

Woont u op een adres met een groene container (kliko)? Dan gooit u uw gft in deze biobak. Op de Afvalwijzer staat wanneer u de groene container aan de straat kunt zetten om te laten legen. Wat u allemaal in de groene container mag gooien, staat op de website van Milieu Centraal. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo.

Grijze container

Op een paar adressen in Groningen leegt de gemeente alleen grijze afvalcontainers. Het gaat vooral om straten met portiekflats. Woont u op zo’n adres? Dan kunt u uw gft kwijt in de grijze container. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo.

Verzamelcontainer

Op sommige adressen hebben de bewoners een verzamelcontainer voor huisvuil. Deze vindt u in de flat of in een betonnen huisje op straat. Woont u op zo’n adres? Gooi dan uw gft in vuilniszakken in de verzamelcontainer. Het gft-afval wordt in de afvalscheidingsfabriek uit het huisvuil gescheiden. Er wordt biogas mee opgewekt.

Vuilniszakken

Op een paar plekken in de gemeente Groningen komen vuilniswagens nog volle vuilniszakken ophalen. Woont u op zo’n adres? Dan kunt u het gft in de afvalzakken doen. Op de Afvalwijzer staat wanneer de vuilniszakken bij u worden opgehaald.

Tuin- en snoeiafval

Wilt u tuinafval of snoeiafval kwijt?

 • Maak het snoei- of tuinafval kleiner zodat het in de biobak of huisvuilzak past.
 • Breng grof tuinafval weg naar een afvalbrengstation.

Stad Groningen en voormalige gemeente Ten Boer

 • Wegbrengen van tuin- en snoeiafval kan 4 keer per jaar gratis.

Stad Groningen

 • Laat tuin- en snoeiafval ophalen door de gemeente. Dit kost € 15,00 per m3, met een maximum van 3 m3. Maak hiervoor een afspraak via telefoon 14 050.

Voormalige gemeente Haren

 • Wegbrengen van tuin- en snoeiafval is niet gratis. U kunt het alleen brengen naar de afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat en de Electronstraat.
 • Het laten ophalen van tuin- en snoeiafval kost € 25,00 per m3, met een maximum van 1 m3. Maak hiervoor een afspraak via telefoon 14 050.

Regels tuin- en snoeiafval aan de weg zetten

 • Takken mogen niet langer zijn dan 1,5 meter.
 • Takken mogen niet dikker zijn dan polsdikte (mannenpols).
 • Er mag geen aarde en wortels aan de takken zitten.
 • Het snoeiafval moet gebundeld aan de weg liggen.
 • Takken mogen niet in zakken of dozen zitten.

Kosten tuin- en snoeiafval aan de weg zetten

U betaalt de kosten voor het laten ophalen van snoeiafval via een éénmalige machtiging. Dat gaat als volgt: u krijgt een kaartje van de chauffeur. Dat kaartje vult u in. Daarna neemt de chauffeur het kaartje weer in. Het bedrag wordt dan van uw bankrekening afgeschreven.

Inzameling kerstbomen

 • In de eerste 2 weken van januari haalt de gemeente afgedankte kerstbomen apart op. Op uw Afvalwijzer staat op welke datum de gemeente de kerstbomen bij u in de straat ophaalt.
 • Zorg ervoor dat er geen versiering, aarde en pot meer aan de boom zit. Zet de boom aan de straat op een plek waar de vuilnisauto er bij kan komen.

Hebt u de inzameling van de kerstbomen gemist? Lever de kerstboom dan gratis in bij een afvalbrengstation.

Gft apart inzamelen

In wijken waar het restafval ondergronds wordt ingezameld, worden op verzoek groene gft-containers aangeboden voor benedenwoningen met tuinen.

 • Wilt u als individueel huishouden een groene gft-container? Dat kan, als u bereid bent en het reëel is om de groene container naar een bestaande gft-inzamelroute te brengen, zodat de container geleegd kan worden.
 • Woont u te ver van een bestaande gft-inzamelroute? Maar wilt u samen met nog minimaal 25 buren een groene container? De gemeente zal dan haar best doen om een nieuwe inzamelroute door uw straat voor u te regelen.

In beide situaties gelden de volgende spelregels:

 • De container moet op een plek kunnen worden neergezet waar anderen niet (per ongeluk) restafval in de gft-container kunnen gooien.
 • Schoonhouden van de container is voor eigen verantwoordelijkheid.

Aanmelden voor een groene gft-container kan via het aanvraagformulier. Daarna neemt iemand van Stadsbeheer contact met u op om de verdere details te bespreken.

5 tips tegen voedselverspilling

Lees de 5 tips om minder voedsel te verspillen.