Gezondheidsbeleid

Gemeente Groningen werd in 2020 beoordeeld als de stad met de gezondste leefomgeving van twintig steden in Nederland. Dit betekent echter niet dat de Groningers ook de gezondste inwoners van Nederland zijn. Wat doet de gemeente Groningen om de gezondheid van de inwoners te bevorderen.

Beleid en Healthy Ageing Visie

De hoofdlijnen van het gezondheidsbeleid staan in de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Leidend voor het beleid is de Healthy Ageing Visie.

In de Healthy Ageing Visie staan 6 kernwaarden centraal die bijdragen aan een sociale en fysieke gezonde leefomgeving: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding.

Komende jaren wil de gemeente Groningen naast aandacht voor een gezonde leefomgeving en gezond gedrag, ook meer aandacht besteden aan een gezonde geest, oftewel mentaal welbevinden.

Meer gezonde jaren voor iedereen

De ambitie van de gemeente Groningen is meer gezonde jaren voor iedereen. Gezond ouder worden (healthy ageing) begint op jonge leeftijd. Enkele voorbeelden van hoe de gemeente in samenwerking met anderen aan gezonde generaties werkt, staan hieronder:

Lokaal Preventie Akkoord

Het Lokaal Preventie Akkoord (pdf 1.4 MB) is een lokale vertaling van het Nationale Preventie Akkoord. Gemeente Groningen heeft drie preventiethema's gekozen (roken, overgewicht en weerbaarheid) en verbindt deze met Kansrijke Start en de Groningse aanpak JOGG.

De koppeling met deze twee brede coalities moet zorgen voor een integrale aanpak, een steviger inzet op de drie thema’s, meer impact en een betere borging.

Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf conceptie tot het 2e levensjaar, zijn cruciaal voor een goede start.

Als één van de partners binnen de Coalitie Kansrijke Start Groningen dragen we bij aan de missie ‘Verbinden, informeren en faciliteren van professionals uit het sociale en medische domein, zodat zij voor, tijdens en na de geboorte optimaal kunnen bijdragen aan een goede start’.

JOGG

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving.

Met de JOGG-aanpak wil de gemeente samen met professionals, organisaties, ouders en kinderen beleid maken en werken aan een gezonde omgeving: wat heeft een kind nodig in zijn of haar omgeving om gezond op te groeien en lekker in zijn of haar vel te zitten.

Op de fiets naar school, fruit en water in de sportkantine, gezonde producten in de winkel, lekker buitenspelen en uitgerust wakker worden. Samen maken we gezond gewoon!

Rookvrije generatie

Ruim 100 organisaties in de provincie Groningen zijn aangesloten bij het regionale netwerk rookvrijegeneratie.nl dat samenwerkt om een situatie te creëren waarin kinderen in de provincie rookvrij kunnen opgroeien. In 2018 kende gemeente Groningen een landelijke primeur met het instellen van een rookverbod op straat.

Samenwerking

Gezondheid hangt samen met vele factoren en vraagt om een brede aanpak die zich niet alleen richt op een gezonde leefstijl, maar ook op en gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving en achterliggende maatschappelijke oorzaken voor ongezond gedrag.

Daarom werken we ook niet alleen aan gezondheid, maar doen we dit samen met verschillende domeinen binnen de gemeente, met inwoners en professionals in de wijken en dorpen en met de kennisinstellingen in de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen is onderdeel van de volgende samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheid.