Gezondheidsbeleid

Beleid en Healthy Ageing Visie

De hoofdlijnen van het gezondheidsbeleid Groningen staan in de nota ‘Gezond leven in 050’. Leidend voor het beleid is de Healthy Ageing Visie.

In de Healthy Ageing Visie staan 6 kernwaarden centraal die bijdragen aan een sociale en fysieke gezonde leefomgeving: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding. Vanaf 2023 voegen we daar de kernwaarde ‘Veiligheid’ aan toe.

De komende jaren willen we verder werken aan onze ambitie: meer gezonde jaren voor iedereen. Daarvoor willen we ons toeleggen op 4 uitdagingen in het bijzonder: gezonde basis, gezonde leefomgeving, gezond gedrag en gezonde geest.

Meer gezonde jaren voor iedereen

De ambitie van de gemeente Groningen is meer gezonde jaren voor iedereen. Gezond ouder worden (healthy ageing) begint op jonge leeftijd. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de gemeente in samenwerking met anderen aan gezonde generaties werkt.

Samen gezond en actief

Dit plan van aanpak geeft aan hoe de gemeente Groningen invulling wil geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (afgekort GALA) en het Hoofdlijnen sportakkoord II. In deze akkoorden staan afspraken tussen Rijk en gemeenten om met diverse activiteiten te werken aan een gezonde generatie in 2040.

  Lokaal Preventie Akkoord

  Het Lokaal Preventie Akkoord is een lokale vertaling van het Nationale Preventie Akkoord. Gemeente Groningen heeft drie preventiethema's gekozen (roken, overgewicht en weerbaarheid) en verbindt deze met Kansrijke Start en de Groningse aanpak JOGG.

  De koppeling met deze twee brede coalities moet zorgen voor een integrale aanpak, een steviger inzet op de drie thema’s, meer impact en een betere borging.

  Kansrijke Start

  Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind, vanaf conceptie tot het 2e levensjaar, zijn cruciaal voor een goede start.

  Als één van de partners binnen de Coalitie Kansrijke Start Groningenexterne-link-icoon dragen we bij aan de missie ‘Verbinden, informeren en faciliteren van professionals uit het sociale en medische domein, zodat zij voor, tijdens en na de geboorte optimaal kunnen bijdragen aan een goede start’.

  JOGG

  Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving.

  Met de JOGG-aanpakexterne-link-icoon wil de gemeente samen met professionals, organisaties, ouders en kinderen beleid maken en werken aan een gezonde omgeving: wat heeft een kind nodig in zijn of haar omgeving om gezond op te groeien en lekker in zijn of haar vel te zitten.

  Op de fiets naar school, fruit en water in de sportkantine, gezonde producten in de winkel, lekker buitenspelen en uitgerust wakker worden. Samen maken we gezond gewoon!

  Rookvrije generatie

  Ruim 100 organisaties in de provincie Groningen zijn aangesloten bij het regionale netwerk rookvrijegeneratie.nlexterne-link-icoon dat samenwerkt om een situatie te creëren waarin kinderen in de provincie rookvrij kunnen opgroeien. In 2018 kende gemeente Groningen een landelijke primeur met het instellen van een rookverbod op straat.

  Samenwerking

  Gezondheid hangt samen met vele factoren en vraagt om een brede aanpak die zich niet alleen richt op een gezonde leefstijl, maar ook op en gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving en achterliggende maatschappelijke oorzaken voor ongezond gedrag.

  Daarom werken we ook niet alleen aan gezondheid, maar doen we dit samen met verschillende domeinen binnen de gemeente, met inwoners en professionals in de wijken en dorpen en met de kennisinstellingen in de gemeente Groningen.

  Gemeente Groningen is onderdeel van de volgende samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheid.