traffic iconGestrooide wegen bij gladheid

Bij sneeuw, ijzel of vrieskou strooit de gemeente Groningen de belangrijkste wegen.

Kaart strooiroutes

Kijk waar de gemeente strooit bij gladheid.

Kaart met strooiroutes

Hoofdroutes in wijken en dorpen gestrooid

De gemeente borstelt en strooit vaste routes. Dat zijn de grote, doorgaande wegen, busbanen, wegen die wijken ontsluiten en de belangrijkste fietspaden en voetgangersgebieden. De strooiploeg van de gemeente staat hiervoor in de winter dag en nacht klaar. Zo blijven de belangrijkste routes naar het centrum bereikbaar.

Niet alle straten, stoepen en fietspaden gestrooid

Pas als de belangrijkste wegen, fietspaden en looproutes zijn gestrooid, komen de strooiwagens ook in kleinere woonstraten. Dat doen we zo, omdat de gemeente niet genoeg mensen en materiaal heeft om alle straten, stoepen en fietspaden vrij te houden van ijs en sneeuw. Ook zijn er smalle straten waar de grote strooiwagens niet kunnen komen of waar de kans groot is dat ze geparkeerde auto’s raken. Veel kleine straten in de wijken worden daarom niet gestrooid.