money-debts-2 iconGemeentebegroting en gemeenterekening

In de gemeentebegroting staan inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen. De eindbalans van alle inkomsten en uitgaven vindt u in de gemeenterekening (ook wel jaarrekening of jaarverslag genoemd).

De begroting in het kort

De volledige begroting staat op financien.groningen.nl. Daar staan ook de begrotingen van voorgaande jaren, jaarverslagen, voortgangsrapportages, voorjaarsbrieven en het financieel meerjarenbeeld.