Gemeentebegroting en gemeenterekening

In de gemeentebegroting staan inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen. De eindbalans van alle inkomsten en uitgaven vindt u in de gemeenterekening (ook wel jaarrekening of jaarverslag genoemd).

De begroting in één oogopslag (pdf 4,4 MB - alleen geschikt voor grotere schermen).

De volledige begroting staat op financien.groningen.nl. Daar staan ook de begrotingen van voorgaande jaren, jaarverslagen, voortgangsrapportages, voorjaarsbrieven en het financieel meerjarenbeeld.