Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Op vrijdag 19 april en maandag 22 april zijn de loketten van de gemeente gesloten. Alleen de afvalbrengstations Duinkerkenstraat 99 en Electronstraat 2 zijn op vrijdag 19 april normaal geopend.

Gemeentebegroting en gemeenterekening

In de gemeentebegroting staan inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen. De eindbalans van alle inkomsten en uitgaven vindt u in de gemeenterekening (ook wel jaarrekening of jaarverslag genoemd).

Begrotingen en jaarverslagen van de gemeente Groningen kunt u inzien via financien.groningen.nl. U vindt daar ook voortgangsrapportages, voorjaarsbrieven en het financieel meerjarenbeeld.