Gemeentebegroting en gemeenterekening

In de gemeentebegroting staan inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen. De eindbalans van alle inkomsten en uitgaven vindt u in de gemeenterekening (ook wel jaarrekening of jaarverslag genoemd).

Begrotingen en jaarverslagen van de gemeente Groningen kunt u inzien via financien.groningen.nl. U vindt daar ook voortgangsrapportages, voorjaarsbrieven en het financieel meerjarenbeeld.