Gemeentebegroting en gemeenterekening

In de gemeentebegroting staan inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen. De eindbalans van alle inkomsten en uitgaven vindt u in de gemeenterekening (ook wel jaarrekening of jaarverslag genoemd).

De begroting in het kort

De volledige begroting staat op financien.groningen.nlexterne-link-icoon. Daar staan ook de begrotingen van voorgaande jaren, jaarverslagen, voortgangsrapportages, voorjaarsbrieven en het financieel meerjarenbeeld.