Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Woont u in de gemeente Groningen en wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan derden verstrekt? Vraag dan online geheimhouding van uw persoonsgegevens aan. Officieel heet dit 'verstrekkingsbeperking'.

Aanvragen

Wat u moet weten

  • De gemeente geeft uw persoonsgegevens altijd door aan andere overheidsinstellingen. Dit geldt ook voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Hier is geen geheimhouding mogelijk.
  • Als u om geheimhouding hebt gevraagd dan worden uw gegevens nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan particulieren en commerciële instellingen. Bijv. Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), de Stichting WIJ Groningen en woningbouwverenigingen die zijn aangewezen in de gemeentelijke verordening.
  • Bij het starten van een gerechtelijke procedure moet een advocaat een uittreksel uit de BRP kunnen tonen. Als u om geheimhouding hebt gevraagd dan zal de gemeente u eerst vragen om de gegevens te leveren. Hierbij doet de gemeente een beslissing over de belangen.
  • U kunt de geheimhouding altijd weer ongedaan maken.