migrate iconGarantstelling visum kort verblijf

Krijgt u bezoek uit het buitenland? En heeft die persoon een visum nodig voor Nederland? Dan hebt u een bewijs van garantstelling of logiesverstrekking nodig met daarop een gelegaliseerde handtekening.
Moet uw handtekening gelegaliseerd worden voor een ander onderwerp dan garantstelling? Dan kunt u hieronder ook een afspraak maken.

Wat u moet weten

  • Garantstelling betekent dat u financieel verantwoordelijk bent voor de persoon die u uitnodigt.
  • Bij garantstelling ondertekent ook uw echtgenoot of geregistreerd partner het formulier aan het loket (legalisatie handtekening).
  • Logiesverstrekking betekent dat u een slaapplek biedt aan de persoon die u uitnodigt.

Aanvragen

Meenemen

  • Ingevuld formulier garantstelling kort verblijf (pdf 198 kB) zonder handtekening. Aan het loket moet u het formulier pas ondertekenen.
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) met duidelijke handtekening.
  • Bij garantstelling moet uw echtgenoot of geregistreerd partner ook aanwezig zijn met een geldig identiteitsbewijs.

Afspraak maken >

Kosten

Beschrijving 2023
Gelegaliseerde handtekening € 19,05

Meer informatie

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) geeft meer informatie over garantstelling visum verblijf - uitnodigen familie(bezoek) uit buitenland.

Contact

Locatie Openingstijden
Centrum, Kreupelstraat 1

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur (donderdag tot 19:00 uur). 

Haren, Raadhuisplein 10

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Hoogkerk, Zuiderweg 70-2
(Vensterschool)

Maandag en woensdag 08:00 - 12:00 uur 
 

Lewenborg, Kajuit 4

Dinsdag en donderdag 08:00 - 12:00 uur

Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24

Dinsdag en woensdag 09:00 - 17:00 uur

Contant betalen kan alleen bij locatie Centrum.