Fokke Fennema - Trouwambtenaar

Als trouwambtenaar van de gemeente Groningen stel ik mij graag aan u voor.

Talen

Nederlands, Engels en Duits.

Voorstellen

Toen ik in 2011 gevraagd werd het huwelijk te sluiten van goede vrienden kon ik niet vermoeden dat er nog vele zouden volgen. Die ene keer als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een huwelijk voltrekken op een van de mooie trouwlocaties van de Gemeente Haren stond garant voor mijn enthousiasme dit vaker te mogen en kunnen doen.

En zo hebben sedertdien veel, vaak jonge, mensen elkaar het jawoord gegeven tijdens een ceremonie die niet alleen uiteraard geheel volgens de wettelijke eisen verliep, maar die dikwijls ook op heel bijzondere en eigen wijze werd vormgegeven in goed overleg met het bruidspaar.

Het huwelijk is een feest, de huwelijksvoltrekking niet minder. Maar naast het benadrukken van het heel bijzondere van juist dít bruidspaar, is het van belang te letten op een stijlvolle en formeel juiste gang van zaken.

Ik vind het een eer gevraagd te worden als ambtenaar, en stel er een eer in om samen met de aanstaande echtelieden de huwelijksdag dat cachet te geven dat het verdient, en dat past bij juist deze mensen.

Contact

frfglimmen@gmail.com
06 53 78 55 26