U bent hier

Hebt u een inkomen op of net boven het sociaal minimum? Dan hebt u misschien recht op ongeveer € 200,- om u te helpen om uw energierekening te betalen.

Energieloket Groningen

Wilt u energie besparen? Uw huis verduurzamen? Of zelf samen met anderen energie opwekken? Voor informatie en onafhankelijk advies kunt u terecht bij het Energieloket Groningen.

Energieloket Groningen

Het Energieloket Groningen biedt:

  • Informatie en advies over concrete maatregelen in huis, zoals isolatie, duurzame verwarming en zonnepanelen
  • Informatie en advies over subsidies en financiering
  • Een rekentool hoeveel energie u kunt besparen en opwekken
  • Een overzicht van lokale, regionale en landelijke aannemers
  • Checklists die helpen bij de uitvoering en bij het beoordelen van offertes
  • Ondersteuning aan mensen die samen met buren of wijkgenoten hun woning willen verduurzamen, bijvoorbeeld met collectieve inkoopacties, het organiseren van bewonersavonden en informatie over buurtinitiatieven.

Het Energieloket Groningen bestaat uit een website en een helpdesk die via telefoon (088 525 41 10) en mail persoonlijke ondersteuning biedt. Het advies is gratis en onafhankelijk.

Op weg naar aardgasvrije buurten

Met het Energieloket Groningen wil de gemeente Groningen haar bewoners stimuleren en in staat stellen om zelf, of samen met hun straat of buurt, aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning.

Dit past bij onze ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. De gemeente zet in op het aardgasvrij maken van woningen, waarbij we gebruik maken van duurzame energiebronnen.

Het Energieloket Groningen werkt in opdracht van de Groninger gemeenten, met ondersteuning van Provincie Groningen.

Meer informatie