default iconEnergie besparen en duurzaam opwekken voor bedrijven

Energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie kan winst opleveren. Voor uw bedrijf én voor het milieu.

Energiebesparende maatregelen

Er is een groot aantal energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen hebben een hoog rendement en zijn makkelijk uit te voeren. Daarnaast kunt u door te investeren in duurzame energie voorzien in uw eigen energiebehoefte, draagt u bij aan een beter milieu en bespaart u veel op uw energiekosten.  

De overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen en energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals zon en wind. Dat doen wij door subsidie/financiering en advies aan te bieden, maar ook door verplichtingen op te leggen.

Verplichtingen

Er geldt een landelijke informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan had u door moeten geven welke energiebesparende maatregelen u al hebt uitgevoerd. Hebt u dat nog niet gedaan? Op 1 december 2023 is de volgende ronde van de informatieplicht. Doe uiterlijk voor deze datum een melding via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gemeente Groningen zal hierop controleren.

Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen moet treffen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Wij kunnen u vragen om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak geeft u aan wanneer u deze maatregelen wilt treffen. Om invulling te geven aan de energiebesparingsplicht kunt u de erkende maatregelenlijsten voor uw branche gebruiken. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf een energiebesparingsonderzoek uit te (laten) voeren.

Let op. Met de komst van de Omgevingswet wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Ook worden de erkende maatregelenlijsten in 2023 geactualiseerd. Er wordt onder andere gerekend met actuele energieprijzen, de maatregelen worden anders omschreven en er worden nieuwe maatregelen toegevoegd. Lees alle ontwikkelingen en uitleg op de website van de RVO.

Heeft uw bedrijf een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) en valt u onder de energiebesparingsplicht? Of valt u onder de milieuregels van het Rijk? Dan hebt u een onderzoeksplicht. U bent dan verplicht om een bedrijfsspecifiek energiebesparingsonderzoek uit te (laten) voeren. Wij kunnen dit onderzoek na de invoering van de Omgevingswet bij u opvragen.

Heeft uw bedrijf een jaarverbruik lager dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan hebt u geen wettelijke verplichting om energie te besparen. Ook zonder verplichting kunt u energiebesparende maatregelen uitvoeren die uw energiekosten aanzienlijk kunnen verlagen en tegelijkertijd winst opleveren voor het milieu.

Bent u een grote onderneming? Heeft uw bedrijf meer dan 250 medewerkers? Of een omzet hoger dan 50 miljoen euro en een balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro? Dan bent u waarschijnlijk verplicht om eens in de vier jaar een energie-audit te laten uitvoeren. Vanaf 3 juli 2023 kunt u weer rapporteren. De uiterste indiendatum is vier jaar na de vorige audit. Deze levert u in via het eLoket van RVO, ook als u nog niet eerder een audit hebt ingediend.

 Kantoorgebouwen in Nederland moeten minimaal energielabel C hebben. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Als een kantoorgebouw in 2023 geen energielabel C of beter heeft, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente Groningen gaat erop toezien dat alle panden voorzien zijn van een voldoende label. Als u nog geen energielabel C of beter hebt, laat deze dan zo snel mogelijk opstellen door een gecertificeerde energielabel-adviseur (EPA-U Adviseur). Neem daarnaast contact op met de gemeente Groningen om handhaving te voorkomen.

Advies

De gemeente Groningen werkt samen met de bedrijvenverenigingen en de provincie in het duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim.
U als ondernemer kunt hier terecht met al uw vragen over bijvoorbeeld slimme energie(besparing), duurzame mobiliteit of circulair ondernemen. De diensten van dit platform zijn gratis en geheel vrijblijvend. Neem contact op met de adviseurs van Groningen Werkt Slim.

Een energieadviseur / toezichthouder van de gemeente Groningen benadert en bezoekt alle bedrijven in de gemeente die een wettelijke verplichting hebben om energie te besparen. Ook uw bedrijf kan een afspraak verwachten.

De energieadviseur beoordeelt uw pan van aanpak en helpt u mee om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Tijdens een eventuele hercontrole wordt gecontroleerd of aan de wettelijke verplichting is voldaan. Als dit niet het geval is, is het mogelijk dat er handhaving plaatsvindt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Vul als onderwerp 'Energie' in.

Zit u met uw kantoor of bedrijf in een historisch, monumentaal pand? Ook daar kunt u energie besparen en verduurzamen. Voor duurzame opties kunt u De Groene Menukaart bekijken of contact opnemen met Erfgoed Groningen.

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Denk bijvoorbeeld aan leningen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking zoals ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, postcoderoosprojecten of de verduurzaming van productieprocessen.

Subsidies

Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Bedrijven kunnen een investeringssubsidie aanvragen voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen of een kleinschalige windturbine. 

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Wilt u bijvoorbeeld een groot dak voorzien voor zonnepanelen (voor derden), biomassa produceren of een windmolen plaatsen? Hiervoor is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) beschikbaar.

Een overzicht van alle subsidies vindt u op de 123subsidie.nl.

Fiscaal voordeel

Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie bestaat de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

De KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op de investering in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Deze is van toepassing voor elke investering groter dan € 2300,-.

Contact

Stuur een bericht naar de gemeente via het contactformulier en vul als onderwerp 'Energie' in. Of bel 14 050.