Energie besparen en duurzaam opwekken voor bedrijven

Energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie kan winst opleveren. Voor uw bedrijf én voor het milieu.

Energiebesparende maatregelen

Er is een groot aantal energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen hebben een hoog rendement en zijn makkelijk uit te voeren. Daarnaast kunt u door te investeren in duurzame energie voorzien in uw eigen energiebehoefte, draagt u bij aan een beter milieu en bespaart u veel op uw energiekosten.  

De overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen en energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals zon en wind. Dat doen wij door subsidie/financiering en advies aan te bieden, maar ook door verplichtingen op te leggen.

Verplichtingen

Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplichtexterne-link-icoon. Dit houdt in dat u energiebesparende maatregelen moet treffen. Sinds 2024 valt deze plicht onder twee nieuwe besluiten, namelijk het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).  Deze besluiten verplichten bedrijven om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarnaast zijn er maatregelen toegevoegd die geen energie besparen, maar CO2 uitstoot verminderen. Denk hierbij het aan plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. 

Heeft u een omgevingsvergunning milieu? Dan gaat de energiebesparingsplicht ook voor u gelden. Er kan dan sprake zijn van overgangsrecht voor voorschriften over energiebesparing die in uw vergunning staan. Meer informatie hierover vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)externe-link-icoon.

Als uw bedrijf onder de energiebesparingsplicht valt, heeft u ook de plicht om eens per 4 jaar door te geven welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dit heet de informatieplicht energiebesparing)externe-link-icoon. De eerstvolgende deadline voor het indienen van een rapportage was 1 december 2023. Heeft u zich nog niet gemeld? Doe de melding alsnog zo snel mogelijk. De gemeente Groningen zal hierop toezien. 

Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplichtexterne-link-icoon. Dit houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen en CO2-reducerende maatregelen moet treffen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. 

Om aan deze wetgeving te voldoen in uw bedrijf kunt de Erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML-systematiek) externe-link-icoongebruiken. kunt u gebruik maken van de EML-systematiek. In de EML vindt u maatregelen die in het algemeen een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. 

U kunt ook zelf een energiebesparingsonderzoek (laten) uitvoeren. Hierin beschrijft u alle mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw specifieke situatie. 

Vervolgens voert u alle maatregelen uit die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.

De toezichthouders van de gemeente Groningen kunnen een afspraak met u inplannen om te beoordelen of u aan de wetgeving heeft voldaan. 

Heeft uw bedrijf een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) en valt u onder de energiebesparingsplicht? Of valt u onder de milieuregels van het Rijk? Dan hebt u een onderzoeksplichtexterne-link-icoon. U bent dan verplicht om een bedrijfsspecifiek energiebesparingsonderzoek uit te (laten) voeren. Wij kunnen dit onderzoek na de invoering van de Omgevingswet bij u opvragen. 

Dit onderzoek had u op 1 december 2023 in moeten dienen. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk.

Bent u een grote onderneming? Heeft uw bedrijf meer dan 250 medewerkers? Of een omzet hoger dan 50 miljoen euro en een balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro? Dan bent u waarschijnlijk verplicht om eens in de vier jaar een energie-auditexterne-link-icoon te laten uitvoeren. Vanaf 3 juli 2023 kunt u weer rapporteren. De uiterste indiendatum is vier jaar na de vorige audit. Deze levert u in via het eLoket van RVO, ook als u nog niet eerder een audit hebt ingediend.

Kantoorgebouwen in Nederland moeten minimaal energielabel Cexterne-link-icoon hebben. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Als een kantoorgebouw in 2023 geen energielabel C of beter heeft, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente Groningen ziet er op toe dat alle panden voorzien zijn van een voldoende label. Waarschijnlijk hebben wij in 2023 hierover al contact met u gehad.  

Als u nog geen energielabel C of beter hebt, laat deze dan zo snel mogelijk opstellen door een gecertificeerde energielabel-adviseur (EPA-U Adviseur). Neem daarnaast contact op met de gemeente Groningenexterne-link-icoon om handhaving te voorkomen.

Advies

De gemeente Groningen werkt samen met de bedrijvenverenigingen en de provincie in het duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slimexterne-link-icoon.
U als ondernemer kunt hier terecht met al uw vragen over bijvoorbeeld slimme energie(besparing), duurzame mobiliteit of circulair ondernemen. De diensten van dit platform zijn gratis en geheel vrijblijvend. Neem contactexterne-link-icoon op met de adviseurs van Groningen Werkt Slim.

Een energieadviseur / toezichthouder van de gemeente Groningen neemt contact met u op en bezoekt alle bedrijven in de gemeente die een wettelijke verplichting hebben om energie te besparen. Ook uw bedrijf kan een afspraak verwachten.

De energieadviseur beoordeelt uw plan van aanpak en helpt u mee om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Tijdens een eventuele hercontrole wordt gecontroleerd of aan de wettelijke verplichting is voldaan. Als dit niet het geval is, is het mogelijk dat er handhaving plaatsvindt.

Voor meer informatie kunt u contactexterne-link-icoon met ons opnemen. Vul als onderwerp 'Energie' in.

Zit u met uw kantoor of bedrijf in een historisch, monumentaal pand? Ook daar kunt u energie besparen en verduurzamen. Voor duurzame opties kunt u De Groene Menukaartexterne-link-icoon bekijken of contact opnemen met Erfgoed Groningenexterne-link-icoon.

Het Fonds Nieuwe Doen Groningenexterne-link-icoon verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Denk bijvoorbeeld aan leningen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking zoals ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, postcoderoosprojecten of de verduurzaming van productieprocessen.

Subsidies

Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor investeringen in energiebesparing en duurzame energieexterne-link-icoon. Sinds 2024 zijn er een aantal zaken veranderd. Zo is er geen ISDE subsidie meer beschikbaar voor zonnepanelen. In 2024 kunt u als bedrijf een investeringssubsidie aanvragen voor warmtepompen, zonneboilers of een kleinschalige windturbine.

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Wilt u bijvoorbeeld een groot dak voorzien voor zonnepanelen (voor derden), biomassa produceren of een windmolen plaatsen? Hiervoor is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++externe-link-icoon) beschikbaar.

Daarnaast kunt u deze subsidie ook krijgen als u investeert in maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen. Denk hierbij aan het plaatsen van een warmtepomp of CO2-afvang. Houd de website in de gaten voor de openstelling van de subsidie in 2024.

Een overzicht van alle subsidies vindt u op de 123subsidie.nlexterne-link-icoon.

Fiscaal voordeel

Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investerenexterne-link-icoon in milieuvriendelijke technieken via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie bestaat de Energie-investeringsaftrekexterne-link-icoon (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

De KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op de investering externe-link-icoonin bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Deze is van toepassing voor elke investering groter dan € 2300,-.

Contact

Stuur een bericht naar de gemeente via het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Energie' in. Of bel 14 050.