U bent hier

Energie besparen en duurzaam opwekken

Energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie kan winst opleveren. Voor uw bedrijf én voor het milieu.

Er is een groot aantal maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het rendement op uw investering begint bij deze maatregelen bij 20% en kan zelfs nog veel hoger zijn. 

Wist u dat?

De overheid bedrijven stimuleert om energie te besparen en energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals zon en wind? Dat doen wij door het aanbieden van subsidie of financiering, maar ook door verplichtingen op te leggen.

 • Vanaf 1 juli 2019 geldt de landelijke informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u óók een rapport indienen bij het bevoegd gezag.
   
 • Heeft uw bedrijf meer dan 250 medewerkers of een omzet hoger dan 50 miljoen euro en is het balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht om eens in de vier jaar een energie-audit uit te laten voeren (Artikel 8 van de European Energy Efficiency Directive). Eind 2019 moet u weer een audit laten doen.
   
 • Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan bent u verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar terug kunt verdienen.
   
 • Heeft uw bedrijf een jaarverbruik lager dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Ook dan kunt u energiebesparende maatregelen uitvoeren die winst opleveren voor uw bedrijf en het milieu.

Advies

 • Een energieadviseur van de gemeente Groningen benadert en bezoekt bedrijven om besparingsmogelijkheden en plannen te bespreken. Ook uw bedrijf kan een afspraak verwachten. De energieadviseur beoordeelt uw plan en controleert de uitvoering ervan. Zo nodig vindt handhaving plaats.
   
 • Gemeente Groningen biedt u een gratis 1 jaar-abonnement aan op de Milieubarometer. Hier kunt u in één oogopslag zien welke milieuaspecten in uw bedrijf het zwaarst wegen en op welke onderdelen u kunt besparen. Voor aanmelden en vragen over het jaarabonnement kunt terecht bij de Milieubarometer Groningen.
   
 • Het Fonds Nieuwe Doen Groningen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Het beoordeelt financierings- en investeringsverzoeken aan de hand van het investeringsreglement.
   
 • Het platform Groningen Energieneutraal 2035 biedt de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan - de versnelling van – de energietransitie. Ondernemers, maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen en beleidsmakers praten samen over deelonderwerpen en laten hun eigen vorderingen zien op de energiemonitor.

Subsidies

 • Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor investeringen in energiebesparing.  Bedrijven (en particulieren) kunnen een investeringssubsidie aanvragen voor de toepassing van duurzame energie, zoals warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
   
 • Wilt u een groot dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen of een windmolen plaatsen? Hiervoor is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie ( SDE+) beschikbaar.
   
 • Een overzicht van alle subsidies kunt u vinden op de 123subsidie.nl.

Fiscaal voordeel

Meer informatie