Energie besparen en duurzaam opwekken

Energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie kan winst opleveren. Voor uw bedrijf én voor het milieu.

Energiebesparende maatregelen

Er is een groot aantal energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen hebben een hoog rendement en zijn makkelijk uit te voeren. Daarnaast kunt u door het investeren in duurzame energie voorzien in uw eigen energiebehoefte, draagt u bij aan een beter milieu en bespaart u veel op uw energiekosten.  

De overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen en energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals zon en wind. Dat doen wij door het aanbieden van subsidie/financiering en advies, maar ook door verplichtingen op te leggen.

Verplichtingen

Landelijke informatieplicht

Vanaf 1 juli 2019 geldt de landelijke informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan bent u verplicht om een melding te doen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Heeft u deze melding nog niet gedaan? Doe dit dan zo snel mogelijk. De gemeente Groningen zal hierop controleren.

Energiebesparingsplicht

Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen moet treffen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Wij kunnen u vragen om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak geeft u aan wanneer u deze maatregelen wilt treffen.
Heeft uw bedrijf een jaarverbruik lager dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Ook dan kunt u energiebesparende maatregelen uitvoeren die uw energiekosten aanzienlijk kunnen verlagen en tegelijkertijd winst opleveren voor het milieu.

EED Energie-audit

Heeft uw bedrijf meer dan 250 medewerkers of een omzet hoger dan 50 miljoen euro? En is het balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht om eens in de vier jaar een energie-audit te laten uitvoeren.
Heeft u al een energie-audit ingediend? Lever dan vier jaar na de vorige rapportage van die energie-audit, de rapportage van uw volgende energie-audit in bij RVO. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2020. Ook als u nog geen energie-audit heeft ingediend, levert u uw audit in 2020 in via het eLoket van RVO.

Advies

Groningen Werkt Slim

De gemeente Groningen werkt samen met de bedrijvenverenigingen en de provincie in het duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim.
U als ondernemer kunt hier terecht met al uw vragen over bijvoorbeeld slimme energie(besparing), duurzame mobiliteit of circulair ondernemen. Neem contact op met het Servicecentrum van Groningen Werkt Slim.

Energie-adviseur/ toezichthouder energiebesparing

Een energieadviseur van de gemeente Groningen benadert en bezoekt bedrijven om besparingsmogelijkheden en plannen te bespreken. Ook uw bedrijf kan een afspraak verwachten. De energieadviseur beoordeelt uw pan van aanpak en helpt u mee om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Tijdens een eventuele hercontrole wordt gecontroleerd of aan de wettelijke verplichting is voldaan. Als dit niet het geval is, is het mogelijk dat er handhaving plaatsvindt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Monument

Zit u met uw kantoor of bedrijf in een historisch, monumentaal pand? Ook daar zijn energiebesparende maatregelen mogelijk. Voor duurzame opties kunt u De Groene Menukaart bekijken.

Milieubarometer

De gemeente Groningen biedt u een gratis 1-jaarabonnement aan op de Milieubarometer. Hier kunt u in één oogopslag zien welke milieuaspecten in uw bedrijf het zwaarst wegen en op welke onderdelen u kunt besparen.
Voor aanmelden en vragen over het jaarabonnement kunt terecht bij de Milieubarometer Groningen.

Leningen

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Denk bijvoorbeeld aan leningen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking zoals ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, postcoderoosprojecten of het verduurzamen van productieprocessen.

Subsidies

Investeringssubsidie

Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor investeringen in energiebesparing. Bedrijven (en particulieren) kunnen een investeringssubsidie aanvragen voor de toepassing van duurzame energie, zoals warmtepompen en zonneboilers. 

Duurzame energie opwekken

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Wilt u bijvoorbeeld een groot dak voorzien voor zonnepanelen (voor derden), biomassa produceren of een windmolen plaatsen? Hiervoor is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) beschikbaar.

Overzicht subsidies

Een overzicht van alle subsidies kunt u vinden op de 123subsidie.nl.

Fiscaal voordeel

Milieu

Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Energie

Voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie bestaat de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op de investering in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Deze is van toepassing voor elke investering groter dan € 2300-,.

Contact

tuur een bericht naar de gemeente via het contactformulier of bel 14 050.