Discriminatie melden

Bent u slachtoffer van discriminatie of geweld? Of hebt u iets gezien dat u discriminerend vindt? Meld het bij Discriminatie Meldpunt Groningen. Het gaat bijvoorbeeld om discriminatie of geweld op grond van godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd. En op het werk: discriminatie op grond van arbeidsduur (fulltime en parttimewerk), soort contract (vast of tijdelijk),

Waarom melden

  • U geeft een signaal af naar de persoon die zich discriminerend heeft uitgelaten of geweld tegen u heeft gebruikt.
  • U geeft uw eigen grens aan (tot hier en niet verder).
  • Inzicht in de aard en omvang van discriminatie en geweld.
  • Het melden van discriminatie zorgt voor een maximale inzet van de hulp die mogelijk is vanuit de betrokken organisaties.

Rechtstreeks melden bij het Meldpunt Discriminatie

Bij het Discriminatie Meldpunt Groningen:

Melden kan ook anoniem. Dit betekent dat wij uw melding registeren en uw verhaal aanhoren. Maar anoniem melden maakt eventuele (juridische) vervolgstappen moeilijker.
Wilt u aangifte doen? Het Meldpunt kan u bij de aangifte ondersteunen door bijvoorbeeld mee te gaan. Of om de gevolgen van een aangifte met u door te spreken.

U kunt de animatie op ons Vimeokanaal downloaden.

Melden via de gemeente, politie of het COC

Bij de gemeente

  • Telefoon 14 050, op werkdagen van 08:30 tot 17.00 uur
  • Meldpunt Overlast en Zorg, telefoon 050 587 58 85 op werkdagen van 10:00 tot 17:00 uur of via de website.

Bij de politie

Bij het COC Groningen en Drenthe

COC Groningen en Drenthe, politie- eenheid Noord-Nederland en de gemeente Groningen verwijzen de melding altijd door naar het Discriminatie Meldpunt Groningen. Dit kan op naam of anoniem.

Aangifte doen

Aangifte kunt u alleen doen bij de politie. Dit kan via:

In sommige gevallen kan de aangifte ook bij u thuis of direct na het geweldsdelict op het politiebureau plaatsvinden. Meestal moet u een afspraak te maken om aangifte te kunnen doen. Houd er rekening mee dat er enkele dagen tussen het delict en de aangifte kunnen zitten.

Geweigerd in de horeca

Bent u geweigerd in de horeca? En denkt u dat u daarbij gediscrimineerd bent? Meld het bij het Panel Deurbeleid.