default iconDemonstratie of betoging houden

Wilt u een demonstratie of betoging houden? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Doe de melding minimaal 48 uur van tevoren.

Hoe het werkt

  • Zorg ervoor dat u na uw melding telefonisch bereikbaar bent.
  • Over uw melding zal de gemeente advies vragen aan de politie. De burgemeester kijkt samen met de politie of de betoging of demonstratie gehouden kan worden, en wat hiervoor eventueel geregeld moet worden (bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen).
  • De burgemeester kan voorwaarden of beperkingen verbinden aan de demonstratie. In bijzondere gevallen kan de burgemeester besluiten om de betoging of demonstratie te verbieden. Daar moet dan een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld risico's voor ieders veiligheid of gezondheid.
  • Volg tijdens de betoging of demonstratie altijd de aanwijzingen op van de politie.

Contact

Hebt u nog vragen? Stuur een e-mail naar oov-aanmelding@groningen.nl.