Declaraties B&W

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Deze kosten worden bestuurskosten genoemd. Deze kosten kunnen zij declareren. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen, congressen, zakelijke lunches en diners.

Overige kosten

  • Bedrijfsvoeringskosten. Dit zijn kosten voor voorzieningen die burgemeester en wethouders nodig hebben om hun normale werk te doen. Voorbeelden hiervan zijn: ICT-apparatuur, inrichting van de werkkamer en ondersteunende medewerkers. Dit wordt door de werkgever betaald.
  • Salariskosten. De gemeente betaalt de salarissen. De hoogte daarvan wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente. Dit is wettelijk vastgesteld.

Declaraties B&W

Meer informatie