De Suikerzijde

De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Vlakbij het centrum van de stad.

De Suikerzijde

De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Je kunt er straks wonen, werken, naar school gaan en studeren. Maar ook is er alle ruimte voor ontspanning, sporten, wandelen en fietsen. De Suikerzijde wordt een compleet en veelzijdig stadsdeel voor iedereen. Er komen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen.

Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2024. Die komen in het gebied ten noorden van spoorlijn Groningen-Leeuwarden. De gemeente, Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium werken samen om de eerste 700 woningen met bijbehorende voorzieningen in De Suikerzijde te realiseren. Van deze eerste 700 woningen zijn er 300 bedoeld voor sociale huur en middenhuur.

Afgelopen jaar zijn 911 zonnepanelen op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein geplaatst. Het Zeefgebouw heeft nu één van de grootste zonnedaken in de gemeente. Het wekt ruim 275.000 kWh per jaar op. Zie ook video.

De gemeente heeft het voorterrein beschikbaar gesteld voor tijdelijk gebruik tot 2030, maar het Zeefgebouw krijgt als iconisch gebouw ook een plek in de toekomstige ontwikkeling van De Suikerzijde. Daarom kan de gemeente hier voor langere tijd zonnepanelen plaatsen. Het grote dak biedt genoeg ruimte voor de zonnepanelen zonder dat de aanblik van het gebouw hierdoor verandert.

Plan voor de inrichting van het gebied

In de infographic ‘Van schets naar schep’ (pdf 2,9 MB) staan alle stappen toegelicht die we voor de ontwikkeling van De Suikerzijde hebben doorlopen. We zijn in de zomer van 2018 begonnen met de planvorming. We hebben in stappen een plan gemaakt op hoofdlijnen voor het hele gebied: een structuurvisie. Daar hoort ook onderzoek naar de milieueffecten bij. Omdat we beginnen met bouwen in het noordelijk deel, hebben we dat al verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan.

Op woensdag 2 juni 2021 heeft de gemeenteraad de structuurvisie en het bestemmingsplan vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van De Suikerzijde.

Groen en stedelijk

Met de ontwikkeling van De Suikerzijde worden de westelijke wijken van de stad met elkaar verbonden. Het voorheen afgesloten industrieterrein wordt op allerlei manieren verweven met de stad.

Aan de westkant van De Suikerzijde komt een groot nieuw park. Hier kunnen bewoners en bezoekers straks volop bewegen, ontdekken, spelen en elkaar ontmoeten. Dit nieuwe recreatiepark wordt een actief stadslandschap met drukke en rustige plekken voor mens en dier. Een prachtig waterrijk gebied met mooie groene oevers en houtwallen.

Bent u benieuwd hoe de straten en pleinen eruit komen te zien in het eerste deel van De Suikerzijde? Bekijk dan de brochure. Hierin kunt u meer lezen over het ontwerp van de openbare ruimte. 

Ten zuiden van de spoorlijn is al een nieuw natuurgebied van zo’n 12 hectare aangelegd als eerste natuurcompensatie- en rustgebied voor onder meer de water- en meervleermuis. Vele andere diersoorten hebben er ook al een plekje gevonden. Zie ook video.

Er zitten nog meer compensatiegebieden in de plannen: één bij Polder De Oude Held en meerdere gebieden voor weidevogels.

De Suikerzijde impressie leefstraat

Start werkzaamheden uitgesteld

Om het gebied geschikt te maken voor de bouwwerkzaamheden, moet eerst het nodige grondwerk worden uitgevoerd. Om daarmee te mogen beginnen, hebben we een ontheffing op de wet natuurbescherming nodig. In 2021 heeft de provincie Groningen deze ontheffing verleend. Het bezwaar dat de natuurorganisaties maakten werd begin 2022, mede door een onafhankelijke bezwarencommissie, ongegrond verklaard. De commissie sprak uit dat de plannen voor natuurcompensatie zeer zorgvuldig zijn. Daarop liet de provincie Groningen de ontheffing in stand. Dit was voor natuurorganisaties reden om in beroep te gaan en om een schorsing te vragen zodat we voorlopig niet aan de slag mogen. De rechter heeft hiermee ingestemd en de ontheffing is op 11 juli 2022 voorlopig geschorst. Dit betekent we voorlopig niet kunnen beginnen met het grondwerk voor de eerste bouwvelden.

Wij gaan deze uitspraak nu eerst grondig bestuderen om goed in beeld te brengen wat het gevolg is voor de verdere planvorming van De Suikerzijde deelgebied noord en de planning van werkzaamheden.

Informatiecentrum

Energieweg 9 wordt het adres van het informatiecentrum De Suikerzijde. Het pand wordt daarvoor nu geschikt gemaakt. De maquette van deelgebied noord staat in de etalage voor wie een kijkje wil nemen. Planning is het informatiecentrum in het najaar van 2022 te openen. Hebt u vragen? Dan kunt u mailen naar desuikerzijde@groningen.nl of bellen naar 085 016 16 23. We geven graag meer informatie over het project, maar u kunt zich nu nog niet inschrijven voor een woning. Naar verwachting kan dit in de loop van 2023. 

De Suikerzijderoute

Bij de plannen voor De Suikerzijde horen ook nieuwe verkeersverbindingen. We starten met de aanleg van de Suikerzijderoute: een nieuwe verbinding voor fiets en voetganger tussen de binnenstad en De Suikerzijde. Die gaat met een tunnel onder de westelijke ringweg en het spoor naar Roodeschool door. Het voorlopig ontwerp (pdf 757 kB) voor de Suikerzijderoute is op 30 juni vastgesteld door de gemeenteraad. Het wordt een snelle, comfortabele en sociaal vriendelijke route. Naar verwachting is de route begin 2024 klaar.

Huidig gebruik van het terrein

Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein werkt EST. aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies en evenementen. Op een deel van het achterterrein is Terra MBO actief. Samen met onder andere nog vier onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkt Terra MBO aan projecten binnen vier programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Kaarten en impressies

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave. U ziet opeenvolgend:

  • Kaart stedenbouwkundig plan
  • Kaart ontwerp structuurvisie
  • Impressie Pioniersplein
  • Impressie Suikerzijderoute - gezien richting binnenstad
  • Impressie Suikerzijderoute - ingezoomd richting De Suikerzijde
  • Impressie Suikerzijderoute - vogelvlucht van viaducten

Video's over De Suikerzijde

Op het dak van het voormalig Zeefgebouw zijn 911 zonnepanelen geplaatst. Hier komen verleden en toekomst samen.

De Suikerzijderoute wordt voor fietsers en voetgangers dé verbinding tussen de binnenstad en De Suikerzijde. De route gaat onder het spoor naar Roodeschool en de Westelijke Ringweg door. De animatiefilm geeft een impressie van de nieuwe route.

In het najaar 2020 zijn we gestart met de aanleg van een natuurcompensatiegebied voor de geoorde fuut, de watervleermuis en de meervleermuis. Dit markeert het begin van de aanleg van het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde, deelgebied Noord. In de video vertelt wethouder Roeland van der Schaaf er meer over.

Meer documenten

In de raad