build-reside iconDe Suikerzijde

De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Vlakbij het centrum van de stad.
De Suikerzijde heeft haar eigen website. Hier staat alle informatie op. Mis niks en ga naar de website.

De Suikerzijde

De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Je kunt er straks wonen, werken, naar school gaan en studeren. Maar ook is er alle ruimte voor ontspanning, sporten, wandelen en fietsen. De Suikerzijde wordt een compleet en veelzijdig stadsdeel voor iedereen. Er komen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen.

De eerste werkzaamheden zijn begin 2023 begonnen. Er wordt gebouwd aan De Suikerzijderoute, de snelle fiets- en wandelroute tussen binnenstad en De Suikerzijde, en aan een nieuwe brug over het Hoendiep. Naar verwachting begint de bouw van de eerste woningen in 2024. Die komen in het gebied ten noorden van spoorlijn Groningen-Leeuwarden. 

Projectorganisatie De Suikerzijde, Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium werken samen om de eerste 700 woningen met bijbehorende voorzieningen in De Suikerzijde te realiseren. Van deze eerste 700 woningen zijn er 300 bedoeld voor sociale huur en middenhuur. Hierover is een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten. Zie ook de video.

Groen en stedelijk

Met de ontwikkeling van De Suikerzijde worden de westelijke wijken van de stad met elkaar verbonden. Het voorheen afgesloten industrieterrein wordt op allerlei manieren verweven met de stad.

Aan de westkant van De Suikerzijde komt een groot nieuw park. Hier kunnen bewoners en bezoekers straks volop bewegen, ontdekken, spelen en elkaar ontmoeten. Dit nieuwe park wordt een stadslandschap met ook rustige plekken voor mens en dier. Een prachtig waterrijk gebied met mooie groene oevers en houtwallen.

Bent u benieuwd hoe de straten en pleinen eruit komen te zien in het eerste deel van De Suikerzijde? Bekijk dan de brochure. Hierin kunt u meer lezen over het ontwerp van de openbare ruimte. 

Ten zuiden van de spoorlijn is al een nieuw natuurgebied van zo’n 12 hectare aangelegd als eerste natuurcompensatie- en rustgebied voor onder meer de water- en meervleermuis. Vele andere diersoorten hebben er ook al een plekje gevonden. Zie ook de video.

Akkoord over de natuurcompensatie

Negen Groningse natuur- en milieuorganisaties en de gemeente Groningen hebben samen een aangepast plan bedacht voor de natuurcompensatie die nodig is voor de ontwikkeling van De Suikerzijde. In het oude voorstel was een aanpassing in weidevogelgebied Polder de Oude Held nodig. Hiervoor is gezamenlijk een alternatieve oplossing gevonden.

In totaal is er 14 hectare natuurcompensatie nodig voor de water- en meervleermuis die nu in de oude vloeivelden eten zoeken (foerageren). In het plangebied voor De Suikerzijde is al een eerste compensatiegebied van 7 hectare gemaakt. Dit ligt ten zuiden van het spoor Groningen-Leeuwarden en functioneert al goed.

In het nieuwe plan voor natuurcompensatie wordt het toekomstige park aan de westkant van De Suikerzijde flink aangepast met meer ruimte voor de natuur. Hierdoor ontstaat ruimte voor een waterpartij van 5 hectare dat als foerageergebied dient voor vleermuizen. Voor de overige 2 hectare zien gemeente en natuurorganisaties mogelijkheden om het water in het Westpark (skivijver) en in De Held (Merodegraft en Roegebostocht) voor vleermuizen te verbeteren.

De plannen hiervoor worden in samenspraak met de omgeving, het waterschap en andere betrokken partijen verder uitgewerkt.

Meer kunt u lezen in de brief aan de gemeenteraad:

Informatiecentrum

Het informatiecentrum van De Suikerzijde is gevestigd aan de Energieweg 9 in Groningen. Hier staat ook onze maquette. Het informatiecentrum is buiten vakantieperiodes geopend van maandag t/m donderdag tussen 10:00 uur en 15:00 uur.

Hebt u vragen?

We geven graag meer informatie over het project, maar u kunt zich nu nog niet inschrijven voor een woning.

De Suikerzijderoute

Bij de plannen voor De Suikerzijde horen ook nieuwe verkeersverbindingen. We starten met de aanleg van de Suikerzijderoute: een nieuwe verbinding voor fiets en voetganger tussen de binnenstad en De Suikerzijde. Die gaat onder de westelijke ringweg en het spoor naar Groningen Noord door.

Het wordt een snelle, comfortabele en sociaal vriendelijke route. De impressies en het animatiefilmpje onderaan deze pagina geven een goede indruk van hoe De Suikerzijderoute eruit komt te zien. 

Aannemer Van Spijker Infrabouw bv bouwt de route. Eind vorig jaar is ter voorbereiding op het werk archeologisch onderzoek uitgevoerd. Zie daarvoor het laatste deel van de video.

De bouwwerkzaamheden zijn begin februari begonnen. Naar verwachting gaat de route eind 2024 open voor gebruik. Meer informatie over het werk en de planning staat in de bouwapp.

Huidig gebruik van het terrein

Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein werkt EST. aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies en evenementen.

Op een deel van het achterterrein is Terra MBO actief. Samen met onder andere nog 4 onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkt Terra MBO aan projecten binnen 4 programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid. 

Sinds 18 september 2023 heeft De Suikerzijde bv EST bv overgenomen. Lees hier meer over in de raadsbrief brief aan de raad.

Afgelopen jaar zijn 911 zonnepanelen op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein geplaatst. Het Zeefgebouw heeft nu één van de grootste zonnedaken in de gemeente. Het wekt ruim 275.000 kWh per jaar op. Zie ook de video.

Het Zeefgebouw krijgt als iconisch gebouw ook een plek in de toekomstige ontwikkeling van De Suikerzijde.

Kaarten en impressies

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave.

Video's over De Suikerzijde

Bericht uit De Suikerzijde #2 is uit! Deze aflevering gaat over het akkoord met de natuurorganisaties en de planning van de bouw.

In dit bericht uit de Suikerzijde vertellen betrokken projectleiders aan de hand van de maquette over de plannen voor de eerste 700 woningen. Ook het archeologisch onderzoek voor De Suikerzijde komt aan bod.

Op het dak van het voormalig Zeefgebouw zijn 911 zonnepanelen geplaatst. Hier komen verleden en toekomst samen.

De Suikerzijderoute wordt voor fietsers en voetgangers dé verbinding tussen de binnenstad en De Suikerzijde. De route gaat onder het spoor naar Roodeschool en de Westelijke Ringweg door. De animatiefilm geeft een impressie van de nieuwe route.

In het najaar 2020 zijn we gestart met de aanleg van een natuurcompensatiegebied voor de geoorde fuut, de watervleermuis en de meervleermuis. Dit markeert het begin van de aanleg van het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde, deelgebied Noord. In de video vertelt wethouder Roeland van der Schaaf er meer over.

Meer documenten

In de raad