Cultuurstipendia

Voor talentvolle beginnende schrijvers en kunstenaars stelt de gemeente aanmoedigingsbeurzen beschikbaar.

Veranderingen

Met ingang van het najaar 2023 komen de Hendrik de Vriesstipendia en het George Verbergstipendium te vervallen.

De gemeente Groningen kiest voor een andere opzet waarbij er naast een stipendium ook een ondersteuningstraject wordt aangeboden waarin de talentontwikkeling van de kunstenaar centraal staat. Dit geldt voor Beeldende kunst en Literatuur.

Groninger Beeldende kunststipendia

De Gemeente Groningen, Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) en Kunstpunt Groningen stellen 2 Groninger beeldende kunststipendia van € 20.000 beschikbaar om de artistieke ontwikkeling en het cultureel ondernemerschap van startende, veelbelovende beeldend kunstenaars te stimuleren.

Voor de stipendia komen kunstenaars in aanmerking die wonen en werken  in Groningen en 35 jaar of jonger zijn. 

Meer informatie vind je op de website van Academie Minervaexterne-link-icoon.

LetterenStipendium

Voor het LetterenStipendium stelt de Gemeente Groningen in samenwerking met Noordwoord 2 stipendia van € 10.000 beschikbaar om Groningse literaire talenten de kans te geven om de stap te maken van talentvol schrijver tot beginnend professional.

Voor het stipendium komen kunstenaars in aanmerking die wonen en werken in Groningen en 35 jaar of jonger zijn.

Noordwoord geeft meer informatie over het LetterenStipendiumexterne-link-icoon zoals voorwaarden en aanmelding.

Andrea Elkenbracht Fonds

Elk jaar stelt de gemeente een beurs beschikbaar voor een muzikaal talent van het Prins Claus Conservatorium. In het ene jaar richt de beurs zich op de klassieke muziek, in het andere jaar op de moderne muziek. De beurs is vernoemd naar de Groninger concertpianiste en muziekpedagoge Andrea Elkenbracht (1888 - 1964). Uit haar nalatenschap is een fonds opgericht.

Wat houdt de beurs in?

Toelage van € 5.000

Voormalige stipendia

Hendrik de Vries stipendium

In de periode 1986 – 2022 werd door de gemeente Groningen het Hendrik de Vriesstipendium toegekend aan jonge, talentvolle Groninger kunstenaars op het gebied van de Beeldende kunst en Literatuur.

Het stipendium was een aanmoedigingsprijs om de artistieke ontwikkeling van deze kunstenaar te stimuleren. Het stipendium was vernoemd naar dichter, schilder en tekenaar Hendrik de Vriesexterne-link-icoon

Een overzicht van de winnaars is terug te vinden op deze pagina: Hendrik de Vriesstipendium - Wikipediaexterne-link-icoon.

George Verbergstipendium

Het George Verbergstipendium werd van 2004 tot 2023 beschikbaar gesteld door de gemeente voor studenten en pas afgestudeerden van de bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst en masteropleiding MFAm Painting van Academie Minerva in Groningen.

De beurs was vernoemd naar oud-directeur George Verberg van de NV Nederlandse Gasunie, vanwege zijn verdiensten voor het culturele klimaat in Groningen. 

Contact

Diane Brouns (procesondersteuner)
050 367 62 66
Contactformulierexterne-link-icoon (vul als onderwerp 'Cultuurstipendia' in)