Brugfunctionaris

Het concept van de brugfunctionaris werd in 2011 overgenomen vanuit Gent (België). Inmiddels zijn er in Groningen stad ruim 20 brugfunctionarissen aan het werk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Waarom is het concept zo succesvol?

Brugfunctionaris op school

Op basisscholen in wijken met veel kansarme gezinnen is de samenwerking met ouders niet vanzelfsprekend. De leerkrachten vinden het moeilijk om de ouders te bereiken en om met hen in gesprek te komen. Ze missen zo vaak het zicht op mogelijke problemen in de thuissituatie. Problemen die op hun beurt de ontwikkeling van kinderen in de weg kunnen staan. In die gevallen kan de aanstelling van een brugfunctionaris op school uitkomst bieden.

De brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin en zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en daar wat aan te doen, werkt het concept preventief en draagt het bij aan gelijke kansen voor ieder kind.

Lees meer in de brochure.

Webinar brugfunctionaris

Woensdag 1 november werd het webinar De Brugfunctionaris op schoolexterne-link-icoon opgenomen vanuit Groningen. Lector Annelies Kassenberg, projectleider Mariëlle Reneman, brugfunctionaris Wilma Bolhuis en schoolleider Joyce Mollema spraken met elkaar over hun ervaringen met een decennium lang brugfunctionaris in Groningen.