Brugbediening gemeente Groningen

De bruggen in de gemeente Groningen worden gratis bediend. U hoeft dus geen bruggeld of doorvaartgeld te betalen.

Bedieningstijden

1 mei tot 1 oktober

Maandag t/m vrijdag:

 • 09:30 – 15:30 uur: alle bruggen
 • 18:00 – 19:30 uur: alleen de bruggen voor een (jacht)haven (Noord-Willemskanaal, Zernikebrug en Hoogewegbrug, Berlagebrug en Oosterhavenbrug)

Zaterdag, zondag en feestdagen, voor alle kanaalvakken - met uitzondering van Hoendiep, Eendrachtskanaal, Oude Winschoterdiep en Oosterhamrikkanaal:

 • 09:00 – 12:00 uur
 • 13:00 – 16:00 uur
 • 17:30 – 19:00 uur

Hoendiep, Eendrachtskanaal, Oude Winschoterdiep en Oosterhamrikkanaal: voor deze kanaalvakken geldt een meldplicht. Brugbediening in ieder geval 24 uur van tevoren aanvragen via het havenkantoor van de gemeente Groningen, telefoon +31 50 31 88 500. Op zon- en feestdagen is er op deze kanaalvakken geen bediening.

1 oktober tot 1 mei

 • Maandag t/m zaterdag: 09:30 - 15:30 uur.
 • Zon- en feestdagen: geen brugbediening.

Nieuwe bedieningstijden sinds 1 mei 2019

Kortere vaartijden voor recreatievaart

 • Sinds 1 mei 2019 hebben de bruggen in de stad Groningen andere bedientijden dan in voorgaande jaren.
 • Tijdens de ochtend- en avondspits blijven de bruggen van een aantal trajecten in de stad langere tijd dicht voor de scheepvaart. Dat komt omdat de ‘spitsuursluiting’ voor de bruggen is uitgebreid.
 • De recreatievaart moet rekening houden met een kortere mogelijkheid om door de stad Groningen te varen.
 • De bruggen worden tussen de middag in het vaarseizoen wel bediend.

Andere bedientijden voor twee routes

 • Voor de staande mastroute Reitdiep – Verbindingskanaal – Eemskanaal en voor het Noord-Willemskanaal in de stad Groningen gelden vanaf 1 mei 2019 andere bedientijden.
 • De spitsuursluiting voor de scheepvaart is van 07:30 tot 09:30 uur en van 15:30 tot 18:00 uur.

Bediening vanaf 18:00 uur

 • De Zernikebruggen en Hoogewegbrug, Berlagebrug, Oosterhavenbrug en de bruggen over het Noord-Willemskanaal vanaf de Van Ketwich Verschuurbrug, worden vanaf 18:00 uur bediend zodat schepen de Reitdiephaven, Oosterhaven en Zuiderhaven kunnen bereiken.
 • De overige bruggen worden niet meer bediend.

Wel brugbediening tussen 12:00 en 13:00 uur

 • Ook anders dan eerst: de bruggen worden tussen 12:00 en 13:00 uur wél gedraaid.
 • Deze gewijzigde bedientijden gelden zolang er wordt gewerkt aan de zuidelijke ringweg. De maatregel is bedoeld om de doorstroming op de weg te verbeteren.
 • Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog passeren.

Havenkantoor

Oosterkade 14
9711 RS Groningen
050 367 85 37

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:00 uur

Meer informatie

 • De spoorbruggen worden bediend door ProRail. Contact via de centrale post brugbediening: marifoonkanaal 9, tel. 050 318 85 00.
 • Buiten de bedieningstijden kan alleen de beroepsvaart een opening aanvragen. De kosten zijn dan voor 1 brug € 109,32 excl. btw (€ 132,28 incl. btw). Voor 2 of meer bruggen € 264,24 excl. btw (€ 319,73 incl. btw).
 • Praktische vaarinformatie Groningen