Brugbediening gemeente Groningen

De bruggen in de gemeente Groningen worden gratis bediend. U hoeft dus geen bruggeld of doorvaartgeld te betalen.

Bedieningstijden

1 mei tot 1 oktober

Maandag t/m vrijdag

  • 09:30 – 15:30 uur: alle bruggen
  • 18:00 – 19:30 uur: alleen de bruggen voor een (jacht)haven (Noord-Willemskanaal, Zernikebrug en Hoogewegbrug, Berlagebrug en Oosterhavenbrug)

Zaterdag, zondag en feestdagen, voor alle kanaalvakken:

  • 09:00 – 12:00 uur
  • 13:00 – 16:00 uur
  • 17:30 – 19:00 uur

Voor de kanaalvakken Hoendiep, Oude Winschoterdiep en Oosterhamrikkanaal geldt een meldplicht. Brugbediening in ieder geval 24 uur van tevoren aanvragen via het havenkantoor van gemeente Groningen, telefoon +31 50 31 88 500.

1 oktober tot 1 mei

  • Maandag t/m zaterdag: 09:30 - 15:30 uur.
  • Zon- en feestdagen: geen brugbediening.

Nieuwe bedientijden in Groningen sinds 1 mei 2019

Kortere vaartijden voor recreatievaart

Sinds 1 mei 2019 hebben de bruggen in de stad Groningen andere bedientijden dan in voorgaande jaren. Tijdens de ochtend- en avondspits blijven de bruggen van een aantal trajecten in de stad langere tijd dicht voor de scheepvaart. Dat komt omdat de ‘spitsuursluiting’ voor de bruggen is uitgebreid. De recreatievaart moet rekening houden met een kortere mogelijkheid om door de stad Groningen te varen. De bruggen worden tussen de middag in het vaarseizoen wel bediend.

Andere bedientijden voor twee routes

Voor de staande mastroute Reitdiep – Verbindingskanaal – Eemskanaal en voor het Noord-Willemskanaal in de stad Groningen gelden vanaf 1 mei 2019 andere bedientijden. De spitsuursluiting voor de scheepvaart is van 07:30 tot 09:30 uur en van 15:30 tot 18:00 uur.

Bediening vanaf 18:00 uur

De Zernikebruggen en Hoogewegbrug, Berlagebrug, Oosterhavenbrug en de bruggen over het Noord-Willemskanaal vanaf de Van Ketwich Verschuurbrug, worden vanaf 18:00 uur bediend zodat schepen de Reitdiephaven, Oosterhaven en Zuiderhaven kunnen bereiken. De overige bruggen worden niet meer bediend.

Wel brugbediening tussen 12:00 en 13:00 uur

Ook anders dan eerst: de bruggen worden tussen 12:00 en 13:00 uur wél gedraaid.

Deze gewijzigde bedientijden gelden zolang er wordt gewerkt aan de zuidelijke ringweg. De maatregel is bedoeld om de doorstroming op de weg te verbeteren.

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog passeren.

Naar het loket

Havenkantoor

Oosterkade 14
9711 RS Groningen
050 367 85 37

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:00 uur

Wat u moet weten

  • De spoorbruggen worden bediend door ProRail. Contact via de centrale post brugbediening: marifoonkanaal 9, tel. 050 318 85 00.
  • Buiten de bedieningstijden kan alleen de beroepsvaart een opening aanvragen. De kosten zijn dan voor 1 brug € 105,24 excl. btw (€ 127,34 incl. btw). Voor 2 of meer bruggen € 254,39 excl. btw (€ 307,81 incl. btw).
  • Praktische vaarinformatie Groningen