U bent hier

Briefadres aanvragen

Als u geen woonadres in Nederland hebt, kunt u zich inschrijven met een briefadres op het adres van iemand die u kent. U moet dit aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

U voldoet aan één van de volgende voorwaarden.

  • U hebt geen woonadres.
  • U verblijft in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis), gevangenis of een blijf-van-mijn-lijfhuis.
  • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.

Emigreren

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Dan moet u een emigratie aan ons doorgeven.

Rechtspersoon

Ook het adres van een rechtspersoon kan uw briefadres zijn, zoals een stichting. Deze rechtspersoon moet in Nederland gevestigd zijn en moet zijn aangewezen door de gemeente.

Aanvragen

U kunt de aanvraag indienen per e-mail via burgerzaken@groningen.nl of u kunt de aanvraag per post sturen naar:
Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM  Groningen.

Bij de aanvraag moeten onderstaande gegevens worden meegestuurd:

  • Ingevuld en ondertekend aanvraag- en toestemmingsformulier (pdf 34 kB). Het eerste deel van het formulier moet u zelf invullen. De laatste pagina van het formulier moet u laten invullen door de hoofdbewoner die toestemming geeft voor het briefadres. De hoofdbewoner en u moeten het formulier allebei ondertekenen. Let op: Elke vraag volledig en naar waarheid invullen.
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Kopie identiteitsbewijs van briefadresgever.
  • Bewijsstukken verblijf (zorg)instelling of penitentiaire inrichting (indien van toepassing).

Termijn

U ontvangt binnen 4 weken na de aanvraag een schriftelijk besluit op uw verzoek.

Kosten

Geen