U bent hier

Briefadres aanvragen

Een briefadres is het adres van een familielid of kennis of instantie die uw post ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland woont of omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft.

Aanvragen

Om een briefadres aan te vragen moet u persoonlijk langskomen, tenzij u in een instelling woont.

Meenemen

 • Volledig ingevuld aanvraag- en toestemmingsformulier (pdf 72 kB).
 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs briefadresgever; als deze niet aanwezig is bij de aanvraag.

Adres en openingstijden

U kunt ook zonder afspraak langskomen naar het loket Centrum (Kreupelstraat 1). Dit kan op dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur.

Verblijf in instelling

Verblijft u in een (zorg-)instelling of gevangenis, dan hoeft u niet persoonlijk langs te komen voor het aanvragen van een briefadres.

U kunt de aanvraag doen via het contactformulier of per post: Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM  Groningen.

Uw aanvraag moet tenminste bevatten:

 • Volledig ingevuld aanvraag- en toestemmingsformulier (pdf 72 kB).
 • Kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Kopie identiteitsbewijs toestemminggever.
 • Bewijsstukken verblijf (zorg-)instelling of penitentiaire inrichting.

Voorwaarden

U kunt een briefadres krijgen als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt geen vaste of tijdelijke woon- of verblijfplaats.
 • U woont in een door de minister aangewezen instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of gevangenis.
 • U woont in een door de gemeente aangewezen instelling voor maatschappelijke opvang.
 • U woont 8 maanden of korter in het buitenland en hebt geen woonadres in Nederland.

Rechtspersoon

Ook het adres van een rechtspersoon kan uw briefadres zijn, zoals een stichting. Deze rechtspersoon moet in Nederland gevestigd zijn en moet zijn goedgekeurd door de gemeente.

Overige voorwaarden

 • U kunt een verzoek krijgen om aanvullende informatie te overleggen.
 • De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres hebt.
 • Een briefadres is tijdelijk en de periode van het briefadres wordt door de gemeente vastgesteld.
 • U moet zelf voordat de termijn verstreken is een nieuwe aanvraag doen als u gebruik wilt blijven maken van een briefadres. U krijgt hierover geen bericht.

Termijn

U ontvangt binnen 4 weken na de aanvraag een schriftelijk besluit op uw verzoek.

Kosten

Geen