Bezwaar maken tegen bijstandsbesluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente over uw uitkering? Moet u bijvoorbeeld uitkering terugbetalen of weigert de gemeente uw aanvraag om bijstand? Dan kunt u binnen 6 weken tegen dat besluit bezwaar maken.

Let op! Als u bezwaar maakt tegen een besluit met daarin een betalingsverplichting, moet u wel (blijven) betalen. Het indienen van bezwaar betekent niet dat u uitstel van betaling krijgt.

Bezwaar maken bij de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit over uw bijstandsuitkering dan kunt u hier via een webformulier een bezwaarschrift indienen. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

U kunt ook een brief sturen naar:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 30026
9700 RM  Groningen

Inhoud brief

Bovenaan de brief zet u: Bezwaarschrift

In de brief zet u:

  • Met welk besluit u het niet eens bent. Wilt u een kopie van dat besluit meesturen?
  • Waarom u het niet eens bent met dat besluit.
  • Uw naam en adres.
  • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres.
  • Uw handtekening.

Binnen zes weken bezwaar maken

Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken, na de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt, hebben ontvangen. Als u te laat bent en u hebt hiervoor geen geldige reden, dan kunnen wij uw bezwaar niet verder inhoudelijk in behandeling nemen.

Na uw bezwaar

  • U krijgt van de gemeente altijd eerst een bericht dat uw bezwaarschrift is ontvangen. In de meeste gevallen belt een medewerker van de juridische afdeling u daarna op. Bijvoorbeeld om uitleg te geven of u om meer informatie te vragen. Soms is het daarmee dan klaar.
  • Blijft u het oneens met ons besluit en wilt u verder met uw bezwaar, dan nodigen wij u uit voor een gesprek. In de meeste gevallen is dat een gesprek met twee juridisch medewerkers van de gemeente. In een aantal gevallen krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften. U mag naar het gesprek of de hoorzitting altijd iemand meenemen.
  • Na het gesprek of de hoorzitting bij de adviescommissie neemt de gemeente een besluit over uw bezwaar.

Wat u moet weten

Hebt u een bezwaarschrift ingediend omdat u geen bijstandsuitkering (meer) hebt? En hebt u met spoed die uitkering (weer) nodig? Dan kunt u bij de Rechtbank Noord-Nederland vragen om een voorlopige voorziening. Hiervoor moet u kosten (griffierecht) betalen. De voorzieningenrechter beoordeelt dan of u recht hebt op een tijdelijke uitkering. Als u van de gemeente geen gelijk krijgt over uw bezwaar, dan moet u het geld terugbetalen dat u tijdelijk hebt gekregen.

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente over uw bezwaarschrift neemt, dan kunt u bij de rechtbank Noord-Nederland in beroep gaan. U moet daarvoor kosten (griffierecht) betalen. Geeft de rechtbank u gelijk, dan krijgt u deze kosten terug. U kunt ook online in beroep gaan.

Als de gemeente te laat is met een beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen: een dwangsom. De website van de Rijksoverheid geeft meer informatie over dwangsom.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, maak dan gebruik van het contactformulier. U kunt de gemeente ook bellen. Het telefoonnummer is 14 050.

Het postadres van de gemeente is:
Postbus 1125
9701 BC GRONINGEN

Kosten

Geen