Bessemoerstraat

Diverse scholen in onder andere Paddepoel, Selwerd en Oranjebuurt worden in de komende jaren voorzien van nieuwbouw en/of renovatie. Tijdens de bouwactiviteiten hebben die scholen een tijdelijke locatie nodig. De gemeente Groningen wil daarvoor de locatie Bessemoerstraat 6 inzetten. Dat wordt dan de wissellocatie voor tenminste 10 jaar.

Scholenplan Gro Up

Behalve thuis is school misschien wel de belangrijkste plek in het leven van een kind. Het speelt een belangrijke rol bij veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. De school is het ankerpunt in de omgeving en zorgt voor houvast, verbinding, inspiratie en structuur.

Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen in hun ontwikkeling, in welk gezin of welke plek zij ook geboren worden. Om daaraan bij te dragen, investeert de gemeente Groningen in de komende jaren stevig in (ver)nieuwbouw en renovatie van tientallen schoolgebouwen met het scholenplan Gro Up.

Met het scholenplan Gro Up wordt een sterke impuls  gegeven aan kwaliteit van scholen, de schoolomgeving en aan de leefbaarheid in de wijk of het dorp.

Tijdelijke wissellocatie Bessemoerstraat 6

Sinds 2020 gebruikt Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) het schoolgebouw aan de Bessemoerstraat 6 voor de huisvesting van voortgezet onderwijs van het Kamerlingh Onnes. Het leerlingenaantal past in schooljaar 2023-2024 weer binnen de capaciteit van de locatie van Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan 286. Dit biedt ruimte om Bessemoerstraat 6 in te zetten als centraal gelegen tijdelijke wissellocatie ten behoeve van de beoogde Scholenplanprojecten, waaronder KDS Bisschop Bekkers (KOC) en CBS De Wegwijzer (VCOG). De wissellocatie Bessemoerstraat is na de renovatie functioneel inzetbaar voor zowel de basisschool als voor het voortgezet onderwijs.

Inloopavond 29 juni 2023

Op donderdag 29 juni 2023 was er een inloopavond voor direct omwonenden en overige belangstellenden. De plannen voor de schoollocatie Bessemoerstraat 6 zijn toen toegelicht.

Start uitvoering

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) heeft van de gemeente Groningen de opdracht ontvangen voor de renovatie en functionele aanpassing van de schoollocatie aan de Bessemoerstraat 6.

De uitvoering is op 22 januari 2024 gestart. De direct omwonenden hebben van BGDD een brief in de brievenbus ontvangen. Voor de volledigheid is hieronder de betreffende brief opgenomen. 

Vragen?

Hebt u ideeën of suggesties, of zaken die wij over het hoofd zien? Laat het ons weten!