Agenda college van B&W

Wat hebben de burgemeester en wethouders van Groningen deze week op de agenda staan?

Weekagenda van 12 tot en met 19 oktober 2019

Zondag 13 oktober
11.00 uur Wethouder Jongman spreekt tijdens de pre-race-meeting van de 4 Mijl (gemeentehuis Haren) en om 13.00 uur lost burgemeester Schuiling het startschot. Vanaf 13.45 uur zijn de burgemeester en wethouder Jongman aanwezig bij de prijsuitreiking op de Vismarkt.

Dinsdag 15 oktober
16.40 uur  Wethouder Jongman spreekt tijdens feestelijke ceremonie ter gelegenheid van het verkrijgen van de generieke ontheffing Wet Natuurbescherming. Om deze mijlpaal te vieren hangen Wethouder Jongman, gedeputeerde Staghouwer en een vertegenwoordiger van de woningbouwcorporatie nestkasten op aan een pand van Patrimonium. (Driemolendrift/hoek Coehoornsingel, bij slecht weer in de hal van het gemeentekantoor aan het Gedempte Zuiderdiep).

Woensdag 16 oktober
9.30 uur  Wethouder Bloemhoff geeft het startsein voor de bouw van het kindcentrum in Ten Boer (Sportlaan - Riekele Prinsstraat, nabij bouwlocatie van het kindcentrum)

12.00 uur   Persconferentie B&W-besluiten (Stadhuis)

20.00 uur  Wethouder Bloemhoff spreekt tijdens het lustrum van de Stichting Vrienden van de stad Groningen (Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33)

Donderdag 17 oktober
10.00 uur  Burgemeester Schuiling opent het symposium ‘Wind meets gas’ (Martinikerk, zie www.windmeetsgas.com)

14.30 uur  Wethouder Gijsbertsen spreekt tijdens de uitreiking van de Amsterdamse Omarmprijs in het kader van Wereldarmoededag (Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 Amsterdam)

16.00 uur  Wethouder Chakor opent Buytenhuis De Wenakker, een kleinschalige woonvorm voor dementerenden (Verlengde Hereweg)