U bent hier

Afvalbeleid in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil een afvalvrije gemeente worden. Dat betekent zo weinig mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruik. Deze ambitie staat in het coalitieakkoord.

Ons afval bevat namelijk belangrijke grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit is goedkoper en beter voor het milieu. Om afvalvrij te worden, is een goed afval- en grondstoffenbeleid nodig.

Eén afvalbeleid

In 2020 hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder nog een eigen afvalbeleid. Per 1 januari 2021 is er één nieuw overkoepelend afval- en grondstoffenbeleid voor de hele gemeente. Dit is wettelijk verplicht.

Voor het toekomstige beleid zijn er twee opties. Bij beide gaat het om dezelfde voorzieningen van afvalscheiding, maar is de berekening van de afvalstoffenheffing anders.

  • Vast tarief: Afvalstoffenheffing is een vast bedrag op basis van de grootte van het huishouden.
  • Diftar: Hoe beter je scheidt, hoe lager je afvalstoffenheffing.

Beide opties staan uitgewerkt in de keuzenotitie Minder afval, meer grondstoffen: op weg naar een Circulair Groningen (pdf 6,2 MB).

Besluit genomen: voorlopig een vast tarief

Op 9 september 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De afvalstoffenheffing wordt in 2021 (en mogelijk ook nog in 2022) een vast tarief per jaar, gebaseerd op de grootte van het huishouden. Voor het merendeel van de inwoners van de gemeente Groningen verandert er weinig. Maar de voormalige gemeente Haren verandert van systeem door dit besluit. De gemeente zal de inwoners hier uitvoerig over informeren.

Tegelijkertijd laat de raad meer onderzoek doen naar Diftar. Een belangrijke vraag daarbij is of de afrekening per container/afvalzak of per kilo plaatsvindt.

Afvalstoffenheffing 2021

Het ophalen en verwerken van afval kost geld. Daarom betalen inwoners van de gemeente Groningen afvalstoffenheffing aan de gemeente. Onafhankelijk van de keuze voor het nieuwe afvalbeleid zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2021 gestegen.

Vanaf 2015 is in de voormalige gemeente Groningen de afvalstoffenheffing lager gehouden dan de werkelijke kosten. Dit kon doordat de gemeente in de jaren daarvoor via de afvalstoffenheffing meer geld binnen kreeg dan nodig was voor de afvalverwerking in die jaren. De gemeente mag niet verdienen aan de afvalstoffenheffing, of het geld aan andere zaken uitgeven. Daarom is het geld de afgelopen jaren gebruikt om de afvalstoffenheffing lager te houden. Eind 2020 is het geld op. De tarieven moeten omhoog om weer een kostendekkende afvalstoffenheffing te krijgen.

Informatie over de huidige tarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Alle huishoudens in de gemeente Groningen ontvingen begin 2021 een brief van het NBK. Daarin staat hoe hoog de afvalstoffenheffing voor het huishouden is.

Inspraak

Van 7 oktober t/m 4 november 2020 was er inspraak mogelijk op de Afvalstoffenverordening en het ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening. De ontvangen reacties zijn besproken in het eindverslag.

Overige documenten

Meer informatie

Minder afval, meer grondstoffen: op weg naar een Circulair Groningen (pdf 6,2 MB)