U bent hier

Afvalbeleid in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil een afvalvrije gemeente worden. Dat betekent zo weinig mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruik. Deze ambitie staat in het coalitieakkoord.

Ons afval bevat namelijk belangrijke grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit is goedkoper en beter voor het milieu. Om afvalvrij te worden is een goed afval- en grondstoffenbeleid nodig.

Eén afvalbeleid

Op dit moment hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder nog een eigen afvalbeleid. Per 1 januari 2021 moet er één nieuw overkoepelend afval- en grondstoffenbeleid zijn voor de hele gemeente. Dit is wettelijk verplicht.

Er zijn op dit moment twee opties voor het toekomstige beleid. Bij beide opties gaat het om dezelfde voorzieningen van afvalscheiding, maar is de berekening van de afvalstoffenheffing anders.

  • Vast tarief: Afvalstoffenheffing is een vast bedrag op basis van de grootte van het huishouden.
  • Diftar: Hoe beter je scheidt, hoe lager je afvalstoffenheffing.

Beide opties staan uitgewerkt in de keuzenotitie Minder afval, meer grondstoffen: op weg naar een Circulair Groningen (pdf 6,2 MB). In het najaar van 2020 neemt de gemeenteraad een beslissing over welke optie de voorkeur heeft.

Vast tarief

De gemeente plaatst daarbij extra glas-, textiel- en papiercontainers, zodat bewoners afval makkelijker gescheiden in kunnen leveren. De gemeente blijft glas, papier, textiel, klein chemisch afval en elektrisch afval gescheiden innemen. Inwoners die een grijze en groene container gebruiken, scheiden ook groente-, fruit- en tuinafval (gft). Plastic, metaal en drinkkartonnen en de rest van het gft wordt in de nascheidingsfabiek uit het restafval gehaald.

De afvalstoffenheffing is bij deze optie een vast tarief per jaar dat wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden. Dit komt overeen met het huidige afvalbeleid van de voormalige gemeente Groningen.

Diftar

Ook bij deze optie plaatst de gemeente extra glas-, textiel- en papiercontainers en blijven de soorten afval die gescheiden opgehaald worden hetzelfde.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel (Diftar = gedifferentieerd tarief). Het vaste deel wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden. Daarnaast betalen huishoudens een bedrag voor elke keer dat ze restafval en/of gft aanbieden. Omdat de inzameling en verwerking van gft minder geld kost, wordt er gekeken naar een ander, lager tarief voor gft.

De voormalige gemeente Haren heeft momenteel Diftar per kilo. Deze techniek werkt goed in gebieden met grijze en groene containers, maar kan nog niet gebruikt worden bij ondergrondse huisvuilcontainers. Daarom is het op korte termijn niet mogelijk om dit systeem in de hele gemeente Groningen in te voeren. Vandaar dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om Diftar per aanbieding in te voeren.

Afvalstoffenheffing 2021

Het ophalen en verwerken van afval kost geld. Daarom betalen inwoners van de gemeente Groningen afvalstoffenheffing aan de gemeente. Onafhankelijk van de keuze voor het nieuwe afvalbeleid zullen de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2021 stijgen.

Vanaf 2015 is in de voormalige gemeente Groningen de afvalstoffenheffing lager gehouden dan de werkelijke kosten. Dit kon doordat de gemeente in de jaren daarvoor via de afvalstoffenheffing meer geld binnen kreeg dan nodig was voor de afvalverwerking in die jaren. De gemeente mag niet verdienen aan de afvalstoffenheffing, of het geld aan andere zaken uitgeven. Daarom is het geld de afgelopen jaren gebruikt om de afvalstoffenheffing lager te houden. Eind 2020 is het geld op. De tarieven moeten omhoog om weer een kostendekkende afvalstoffenheffing te krijgen.

Informatie over de huidige tarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Alle huishoudens in de gemeente Groningen ontvangen begin 2021 een brief van het NBK. Daarin staat hoe hoog de afvalstoffenheffing voor het huishouden is.

Meer informatie en contact

Vragen over het afvalbeleid kunt u stellen via het contactformulier.