U bent hier

Afvalbeleid in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil een afvalvrije gemeente worden. Dat betekent zo weinig mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruik. Deze ambitie staat in het coalitieakkoord.

Ons afval bevat namelijk belangrijke grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit is goedkoper en beter voor het milieu. Om afvalvrij te worden, is een goed afval- en grondstoffenbeleid nodig.

Eén afvalbeleid

In 2020 hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder nog een eigen afvalbeleid. Per 1 januari 2021 is er één nieuw overkoepelend afval- en grondstoffenbeleid voor de hele gemeente. Dit is wettelijk verplicht.

Afvalstoffenheffing 2022

Het ophalen en verwerken van afval kost geld. Daarom betalen inwoners van de gemeente Groningen afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Informatie over de huidige tarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Alle huishoudens in de gemeente Groningen ontvingen begin 2022 een brief van het NBK. Daarin staat hoe hoog de afvalstoffenheffing voor het huishouden is.

Meer informatie