Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt.

Meer informatie

Ernstige verkeershinder (22 maart t/m 1 september)
Door Operatie Ring Zuid is er ernstige verkeershinder in de hele stad. Wilt u ons bezoeken? Check dan eerst groningenbereikbaar.nlexterne-link-icoon

De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 klaar is.

Website Aanpak Ring Zuidexterne-link-icoon