Aanpak Binnenstad Groningen

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker én goed bereikbaar.

Binnenstad 050 - ruimte voor jou

Het wordt steeds drukker in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. Daarom moeten we slimmer met de beschikbare ruimte omgaan.

Dit doen we via tientallen projecten onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou. Het doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad van Groningen. Voor jong en oud, voor iedereen.

Stadslogistiek

Samen met vervoerders, ondernemers en belangenorganisaties werken we aan een plan om het vracht- en bestelverkeer in de binnenstad te verminderen. Dit plan heet ‘Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek’.

Het doel is dat er in 2023 venstertijden gelden in de hele binnenstad, Westerhaven en de Sledemennerbuurt en dat bevoorrading in 2025 alleen nog maar emissievrij (elektrisch, met waterstof, op de fiets) gebeurt.

Verkeersbesluit uitbreiding venstertijdengebied

Gemeente Groningen neemt verkeersbesluit over uitbreiding venstertijdengebied

Vanaf het najaar van 2022 gaan in een groter gebied in de binnenstad van Groningen regels gelden voor laden en lossen: venstertijden. Dat betekent dat bedrijfs- en vrachtauto’s deze straten alleen tussen 05:00 uur en 12:00 uur mogen inrijden.

Om de uitbreiding van het venstertijdengebied juridisch mogelijk te maken, heeft de gemeente Groningen hiervoor een verkeersbesluit genomen. Belanghebbenden kunnen t/m 22 juli 2022 bezwaar maken tegen dit besluit.

De uitbreiding van het venstertijdengebied is één van de maatregelen die de gemeente Groningen neemt om vracht- en bestelverkeer in de binnenstad terug te dringen en zo meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers.

De venstertijden gaan gelden binnen de hele diepenring, bij winkelgebied De Westerhaven en in de Sledemennersbuurt. Iedere leverancier, bewoner en ondernemer in de binnenstad heeft dan te maken met dezelfde regels voor het laden en lossen van bedrijfsauto’s en vrachtwagens.

Verkeersbesluit en bezwaar

Belanghebbenden konden t/m 22 juli 2022 bezwaar maken. 

In het verkeersbesluit (pdf 531 kB) heeft de gemeente Groningen onder andere precies vastgelegd welke straten te maken krijgen met venstertijden, welke verkeersborden daarbij horen en hoe het in- en uitrijden van de venstertijden wordt gecontroleerd.

Uitbreiding venstertijdengebied

Links = huidig venstertijdengebied
Rechts = venstertijdengebied vanaf september 2022

Meer informatie