Aanpak Binnenstad Groningen

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker én goed bereikbaar.

Binnenstad 050 - ruimte voor jou

Het wordt steeds drukker in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. Daarom moeten we slimmer met de beschikbare ruimte omgaan.

Dit doen we via tientallen projecten onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou. Het doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad van Groningen. Voor jong en oud, voor iedereen.

Stadslogistiek

Samen met vervoerders, ondernemers en belangenorganisaties werken we aan een plan om het vracht- en bestelverkeer in de binnenstad te verminderen. Dit plan heet ‘Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek’. Het doel is dat er in 2022 venstertijden gelden binnen de gehele Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven en dat bevoorrading in 2025 alleen nog maar emissievrij (elektrisch, met waterstof, op de fiets) gebeurt.

Video: Bevoorrading binnenstad Groningen - schoner, slimmer en minder vracht- en bestelverkeer.

Vragen en antwoorden over het venstertijden- en ontheffingenbeleid

1. Waarom veranderen het venstertijdengebied en het ontheffingenbeleid?

We zien te vaak dat bestelbusjes voetpaden of zelfs straten blokkeren bij het laden en lossen. Of vrachtwagens in nauwe straten waardoor verkeersonveilige situaties voor voetgangers en fietsers ontstaan. En wat te denken van de geluidsoverlast en vervuilende uitlaatgassen in onze binnenstad? Dat kan schoner, slimmer en vooral ook met minder vracht- en bestelauto’s. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers als resultaat. Uitbreiding van het venstertijdengebied en aanpassing van het ontheffingenbeleid zijn 2 van de maatregelen om dit doel te bereiken.

2. Wat is het venstertijdengebied en wat verandert er?

Het venstertijdengebied mag je alleen in de ochtend inrijden. Het venstertijdengebied wordt vergroot voor bedrijfs- en vrachtwagens. Vanaf september 2022 heeft iedereen die tussen 12:00 uur ’s middags en 05:00 uur de volgende ochtend met een bedrijfsauto, bestelbus of vrachtwagen het venstertijdengebied wil inrijden een ontheffing nodig. Wie geen ontheffing heeft, krijgt een boete.

De bezorging van goederen en levering van diensten gebeurt zoveel mogelijk in de ochtend. In de middag is de binnenstad vrij van logistiek verkeer om fietsers, voetgangers, winkelend publiek enzovoort de ruimte te geven. In de avond is er beperkt logistiek verkeer mogelijk.
Het gebied waar de venstertijden voor leveranciers gelden (van 05:00 tot 12:00 uur) wordt groter. Dat betekent dat zij hun logistieke planning moeten aanpassen. Willen zij ook in de middag en avond in de binnenstad bezorgen, dan moeten zij investeren in Licht Elektrische Voertuigen (LEV) en/of zero emissie bestelbussen.

Het venstertijdengebied geldt binnen de gehele diepenring, bij winkelgebied De Westerhaven en in de Sledemennersbuurt.

venstertijdengebied tot september 2022

Huidig venstertijdengebied

 

venstertijdengebied vanaf september 2022

Venstertijdengebied vanaf september 2022

3. Wat verandert er niet/wat blijft ongewijzigd?

 • Voor personenauto’s, openbaar vervoer, taxi’s en WMO-vervoer verandert niets.
 • Voor bewoners met een eigen parkeerplaats verandert niets (mits het om een personenauto gaat).
 • Hulpdiensten (politie, (dieren)ambulance en brandweer) hoeven geen ontheffing aan te vragen.

4. Is mijn voertuig een bedrijfsauto?

Er zijn 2 eenvoudige manieren om dat te controleren.

 • Begint het kenteken van uw auto met een B of V? Dan hebt u een bedrijfsauto. De V wordt gebruikt voor lichte bedrijfsauto’s (tot 3500 kg) en de letter B voor zware bedrijfsauto’s (boven 3500 kg).
 • Doe de online kentekencheck op de website van de RDW.

5. Wie komen sowieso in aanmerking voor een ontheffing?

Iedereen kan een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing is alleen bedoeld voor het leveren of ophalen van goederen en diensten. De ontheffing mag dus niet gebruikt worden om te parkeren. De meeste ontheffingen moeten per dag aangevraagd en betaald worden. Voor een aantal doelgroepen zijn ook jaarontheffingen beschikbaar:

 • Bewoners met een eigen parkeerplaats in het venstertijdengebied
 • Voertuigen voor reiniging, schoonmaak, beheer en (stads)toezicht van de openbare ruimte
 • Ondernemers met een marktvergunning
 • Beveiligingsbedrijven
 • Supermarkten
 • Vervoerders van waardevolle goederen
 • Zero emissie voertuigen
 • Eigenaren van een invalidevoertuig

6. Hoeveel ontheffingen kan ik aanvragen?

 • Bewoners kunnen een voordeelbundel van 12 keer ontheffingen per jaar aanvragen voor eigen gebruik of voor een aannemer, glazenwasser, schilder enz.
 • Er wordt aan bouw-, klus- en servicebedrijven maximaal 1 ontheffing per klusadres afgegeven. Bij grotere werkzaamheden worden in het vergunningentraject maatwerkafspraken gemaakt over de logistiek en het aantal ontheffingen.
 • Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn in het venstertijdengebied en beschikken over een eigen parkeerplaats, kunnen een jaarontheffing aanvragen. Voor bedrijven met meerdere parkeerplaatsen geldt een maximum van 5 jaarontheffingen.
 • Bedrijven met zero emissievoertuigen kunnen maximaal 10 jaarontheffingen aanvragen.

7. Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor bewoners/bedrijven in de binnenstad?

 • Met een bedrijfsauto naar bedrijfspand zonder eigen parkeerplaats mag na 12:00 uur alleen nog met een ontheffing.
 • Aannemers, glazenwassers, schilders enz. hebben in de middag een ontheffing nodig om de woning/bedrijfspand te bereiken.
 • Bewoners kunnen een voordeelbundel van 12 keer ontheffingen per jaar aanvragen voor eigen gebruik of voor een aannemer, glazenwasser, schilder enz.
 • Bouw-, klus- en servicebedrijven kunnen maximaal 1 ontheffing per klusadres aanvragen. Bij grotere werkzaamheden worden in het vergunningentraject maatwerkafspraken gemaakt over de logistiek en het aantal ontheffingen.

8. Hoe controleren we het in- en uitrijden van het venstertijdengebied?

Controle van het in- en uitrijden van het venstertijdengebied gebeurt met slimme camera’s. Handhaving met camera’s is nagenoeg waterdicht. Bij een overtreding volgt dan onherroepelijk een boete. Camerahandhaving zorgt er voor dat het bestel- en vrachtverkeer in de binnenstad zich beter aan de regels houdt.

De camera staat afgesteld op het kenteken. Het enige doel van de camera is dan ook om een leesbaar kenteken te fotograferen: de kentekens worden versleuteld voor een beperkte termijn bewaard. Hiermee voldoen wij aan de nieuwste regelgeving omtrent privacy.

Als blijkt dat een voertuig onterecht het gebied in rijdt, dan krijgt een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) daar een melding van. De BOA beoordeelt de foto’s die de camera heeft gemaakt en of er inderdaad sprake is van een overtreding. Het is dan ook de BOA die de overtreding constateert, niet de camera. Ook zijn er camera’s die monitoren of een voertuig op tijd het venstertijdengebied heeft verlaten.

9. Is de privacy van bezoekers/bewoners bij cameratoezicht gewaarborgd?

Voor het opslaan van kentekengegevens voldoen we aan de wettelijke kaders voor de bescherming van privacy. Dit betekent dat kentekens een maximale wettelijke periode op een versleutelde wijze bewaard worden. Deze bewaartermijn is voor kentekens die geen overtreding hebben gegaan, maximaal 72 uur. Voor kentekens die wel een overtreding hebben begaan is dat 5 jaar.

10. Planning/vervolg

 • Ter inzage legging van concept ontheffingenbeleid: 15 dec – 30 jan 2022
 • Informatiecampagne Laden en Lossen in de binnenstad: voorjaar 2022
 • Officiële start uitbreiding venstertijdengebied: september 2022

Voorbeelden

1. Ik woon/werk in het venstertijdengebied en wil een aannemer, schilder, glazenwasser enz laten komen.

 • De aannemer en soortgelijke bedrijven mogen vanaf september 2022 het gebied alleen in tussen 05:00 en 12:00 uur. Buiten deze tijden is een ontheffing nodig. Die kan het bedrijf zelf aanvragen. U kunt dat als bewoners ook zelf doen, bijvoorbeeld uit de voordeelbundel.

2. Ik woon/werk in het venstertijdengebied en laat mijn huis renoveren. De aannemer heeft 2 bussen vol materiaal en gereedschap. Voor de paar klussen in de binnenstad die hij heeft, zal hij geen groene bus aanschaffen. Hoe krijg ik mijn klus geklaard? Of moeten we de procedure in voor kostbare ontheffingen?

 • De aannemer en soortgelijke bedrijven mogen vanaf september 2022 het gebied alleen in tussen 05:00 en 12:00 uur. Buiten deze tijden is een ontheffing nodig. Die kan het bedrijf zelf aanvragen. U kunt dat ook zelf doen, bijvoorbeeld uit de ‘voordeelbundel ontheffingen bewoners’.
 • Per klusadres kan de aannemer 1 ontheffing aanvragen. Heeft de aannemer meerdere ontheffingen nodig, dan kunt u dat ook zelf doen, bijvoorbeeld uit de ‘voordeelbundel ontheffingen bewoners’. In andere gevallen moet de aannemer zijn logistieke planning aanpassen.
 • Voor grote bouwprojecten worden in het vergunningentraject afspraken op maat gemaakt.

3. Ik woon/werk in het venstertijdengebied en ga verhuizen.

 • Voor een verhuizing kan het verhuisbedrijf een ontheffing aanvragen.

4. Ik woon/werk in het venstertijdengebied en wil iets groots zoals een koelkast laten bezorgen. Wanneer kan dat?

 • Als de bestelling met een bestelbus of vrachtwagen wordt bezorgd, dan kan dat alleen in de ochtend, tijdens de venstertijden. U moet er dan voor zorgen dat u (of iemand anders) thuis is om de bestelling in ontvangst te nemen.
 • Bezorging in de middag en avond met een bestelbus of vrachtwagen is alleen mogelijk als de leverancier over een ontheffing beschikt.
 • Bezorgen met een cargobike is de hele dag toegestaan.

5. Ik heb een restaurant in het venstertijdengebied en de versproducten worden in de middag bezorgd. Kan dat straks nog?

 • Als de bestelling met een bestelbus of vrachtwagen wordt bezorgd, dan kan dat alleen in de ochtend, tijdens de venstertijden. U moet er dan voor zorgen dat u (of iemand anders) thuis is om de bestelling in ontvangst te nemen.
 • Bezorging in de middag en avond met een bestelbus of vrachtwagen is alleen mogelijk als de leverancier over een ontheffing beschikt.
 • Bezorgen met een cargobike is de hele dag toegestaan.

6. Ik heb een restaurant in het venstertijdengebied en gebruik de keuken ook voor catering. Kan dat straks nog?

 • Catering met bezorging met motorvoertuigen vanuit het venstertijdengebied is na 12:00 uur mogelijk als u daarvoor een incidentele ontheffing hebt aangevraagd. Hebt u een uitstootvrij (zero emissie) voertuig? Dan kunt u een jaarontheffing aanvragen.
 • Bezorgen met een cargobike is de hele dag toegestaan.

7. Ik heb een café/concerthuis/poppodium in het venstertijdengebied. Kunnen bandjes hun spullen voor de optredens straks nog wel komen brengen en halen?

 • Organisatoren van evenementen en optredens kunnen een ontheffing aanvragen voor de muzikanten.

8. Ik heb een supermarkt in het venstertijdengebied. Wat verandert er?

 • Bevoorrading van supermarkten met vrachtwagens blijft toegestaan tussen 05:00 en 12:00 uur (in de praktijk kan dit van 07:00 tot 12:00 uur vanwege beperking geluidsoverlast).
 • Supermarkten kunnen jaarontheffingen aanvragen die geldig zijn tussen 18:00 en 20:00 uur.

Meer informatie