Aanmelden basisschool

In Nederland gaan kinderen van 4 jaar voor het eerst naar de basisschool.

Naar de basisschool

Uw kind kan vanaf 4 jaar naar de basisschool. Op alle basisscholen in de gemeente gelden dezelfde afspraken om uw kind aan te melden.

U kunt de aanmelding alvast doen als uw kind 3 jaar is.

Volg de volgende stappen:

U krijgt een bericht rond de eerste en derde verjaardag van uw kind. Hierin staat informatie over de aanmelding. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden. U ontvangt het bericht per post.

Uw kind krijgt voorrang op de 3 dichtstbijzijnde scholen van het woonadres. Wilt u meer weten over voorrang? Bekijk de veelgestelde vragen.

Ook kunt u kiezen voor de soort school. Bijvoorbeeld openbaar of protestants-christelijk. Of Montessori, Dalton of Ontwikkelingsgericht.

Maak met meerdere scholen kennis. Zo krijgt u een goed beeld van welke school u passend vindt. Neem contact op met de school voor een kennismaking.

Hebt u een school gekozen? Dan kunt u uw kind aanmelden. De aanmelding doet u via een formulier van de school. U levert de ingevulde aanmelding in bij de school.

Scholen gebruiken een aanmeldperiode en sluitingsdatum. Dit hangt samen met de geboortedatum van uw kind. U ziet het in dit schema:

GeboortedatumAanmeldperiode
1 januari 2021 t/m 30 april 20211 maart 2024 t/m 1 juni 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 20211 juli 2024 t/m 1 november 2024
1 september 2021 t/m 31 december 20211 november 2024 t/m 1 maart 2025
1 januari 2022 t/m 30 april 20221 maart 2025 t/m 1 juni 2025
1 mei 2022 t/m 31 augustus 20221 juli 2025 t/m 1 november 2025

U ontvangt binnen 1 schoolweek een bewijs van registratie van de school. Controleer de gegevens goed. Ziet u een foutje? Meld dit direct bij de school.

De plaatsing volgt na de sluitingsdatum. Heeft de school genoeg plek? Dan zijn alle kinderen zeker van een plaats. Zijn er te veel aanmeldingen? De school stelt een wachtlijst op. De school plaatst de kinderen in volgorde op basis van de voorrangsregels.  

Is uw kind geplaatst? U ontvangt een brief van de school. Hierin vraagt de school of u de plaats gaat gebruiken. Zo ja, dan volgt de inschrijving. Uw kind heeft dan een definitieve plek op de school. Zorg daarom dat u uw kind op tijd aanmeldt.

Uw kind is 4 jaar en gaat naar groep 1. De eerst schooldag vindt plaats in overleg met de school.

Vragen?

Vragen over scholen en besturen

Stel uw vragen bij de school. U vindt hun gegevens op hun website.

Vragen over het plaatsingsbeleid

Stel uw vragen via naardebasisschool@groningen.nl.

Veelgestelde vragen

Zo blijft de aanmelding en de plaatsing duidelijk en eerlijk. Ook kunnen de scholen betere planning maken.

  • Zit er al een ander kind van het gezin op dezelfde school?
  • Werkt een ouder vast op de gekozen school?
  • Is de gekozen school 1 van de 3 dichtstbijzijnde scholen?
  • Woont het kind binnen of buiten de gemeente Groningen?

Binnen 2 weken nog geen bericht van plaatsing gekregen? Neem contact op met de school.

Uw klacht dient u in bij de school. Het bestuur handelt uw klacht af.

U kunt alleen nog kiezen uit de scholen die nog een plek over hebben.