5G

5G is de vijfde generatie van het netwerk voor mobiele telecommunicatie. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt op dit moment aangelegd in Nederland. Verschillende telecomaanbieders werken in verschillende steden aan het 5G-netwerk. Dat doen ze ook in Groningen.

Ontwikkelingen

Er zijn veel ontwikkelingen in de digitalisering. Steeds meer informatie wordt gedeeld en opgeslagen door elektronische apparaten. Hierdoor maken steeds meer apparaten verbinding met het internet om data te versturen.

Dit belast de capaciteit van het internet. Daarom wordt het digitale netwerk ongeveer elke 10 jaar vernieuwd. Dat betekent dat we van de vierde generatie digitale (4G) communicatietechnologie overgaan naar de vijfde (5G).   

Van 4G naar 5G

5G werkt op andere frequenties dan 4G. Een update van het systeem is niet genoeg. Er komt een nieuw systeem en het bestaande datanetwerk wordt uitgebreid. Het glasvezelnetwerk wordt uitgebreid, er komen nieuwe antennekastjes en nieuwe zendfrequenties. Door 5G wordt het netwerk sneller. Ook valt het netwerk minder snel uit en het heeft een grotere capaciteit.

Discussie

Door het 5G netwerk worden allerlei nieuwe toepassingen mogelijk. Maar er ontstaat ook discussie over negatieve effecten. Mensen maken zich zorgen over de mogelijke risico’s voor onder andere hun gezondheid en veiligheid. 

Gemeenten hebben beperkte taken en mogelijkheden om de introductie van 5G richting te geven. Maar we willen de inwoners van de gemeente Groningen zo duidelijk en objectief mogelijk informeren over de komst van 5G en doorverwijzen naar de betrokken instanties.