100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030

De Europese Commissie heeft 100 EU-steden geselecteerd die deelnemen aan het project ‘100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030’. Van deze steden komen er 7 uit Nederland. Naast Groningen zijn dit: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Helmond. Het doel van de EU-missie is om tegen 2030 tenminste 100 Europese klimaatneutrale en slimme steden op te leveren en ervoor te zorgen dat deze steden ook fungeren als experimenteer- en innovatiehubs. Dit zou alle Europese steden in staat moeten stellen om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Op weg naar een duurzame toekomst

De gemeente Groningen heeft een duidelijke ambitie om van fossiele energie af te stappen en te verduurzamen. Met een gedegen routekaart (pdf 3,5 MB), de keuze voor een publiek warmtenet en zonneparken en windmolens alleen op eigen grond en in eigen beheer, maar ook met mobiliteitsplannen. Bovendien zien wij mogelijkheden om de ongelijkheid, tussen hen die wel en niet de verduurzaming kunnen betalen, op te heffen. Het zijn van een ‘Mission City’ versnelt het proces om klimaatbestendig, emissievrij en CO2-neutraal te zijn.

Proeftuin voor experiment en innovatie

Groningen neemt samen met de andere missiesteden het voortouw in het verminderen van CO2-uitstoot om het broeikaseffect en de daarmee gepaarde klimaatverandering tegen te gaan. Binnen deze groep koplopers zijn sommige steden aangewezen als "pilot" steden, die voorlopen op specifieke gebieden. De Nederlandse steden werken gezamenlijk aan een pilot met hun wijkaanpak (pdf 2,6 MB) om klimaatuitdagingen aan te pakken.

De klimaataanpak vraag om samenwerking op lokaal, nationaal en Europees niveau. De Nederlandse missiesteden trekken daarom gezamenlijk op in de contacten met Den Haag en Brussel.

Samenwerking partners Akkoord van Groningen

De gemeente werkt voor de missie samen met partners in het Akkoord van Groningenexterne-link-icoon. Dit Akkoord heeft als strategisch doel gesteld dat Groningen voorloper is in verschillende transities, waaronder de klimaattransitie.

Samen met kennisinstellingen, zoals de Wubbo Ockels School for Energy and Climateexterne-link-icoon van de RuG en EnTranCeexterne-link-icoon, het energietransitiecentrum van de Hanzehogeschool, werken we aan een actieplan om Groningen in 2030 klimaatneutraal te maken. Dit plan wordt op 15 september 2023 door het gemeentebestuur aangeboden aan de Europese commissie in het kader van de ‘Mission on 100 Climate Neutral and Smart Cities’.

Achtergrondinformatie 'Mission on 100 Climate Neutral and Smart Cities'

De Missies zijn een nieuw en innovatief concept in het EU-beleid. Het zijn toezeggingen om een aantal van de grootste uitdagingen waarmee we wereldwijd vandaag de dag worden geconfronteerd (kankerbestrijding, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van de oceanen, zeeën en wateren, leven in groenere steden en zorgen voor gezonde bodem en voedsel) voor 2030 op te lossen. Het is een geheel van acties, onderzoeks- en innovatieprojecten, beleidsmaatregelen en wetgevingsinitiatieven, burgerbetrokkenheid om concrete doelen met grote maatschappelijke impact te bereiken.