Zernikelaan

Opdrachtgevers gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen werken samen aan de verbetering van de verkeerssituatie en uitstraling van de Zernikelaan.

Zij investeren fors in de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid waarmee de sfeer en uitstraling van de Zernike Campus een boost krijgen. Oosterhof Holman is de aannemer die deze klus in de komende drie jaar gaat klaren.

Ontwerp Zernikelaan

Plan herinrichting Zernikelaan

De Zernike promenade wordt een brede parkstrook langs de vijver. Het gebied bij de Duisenbergvijver wordt het nieuwe groene hart van de campus. De busbaan en de weg vormen een aantrekkelijke verbinding door de Zernike Campus met bestaande en nieuwe bomen in combinatie met een fiets- en voetpad. Met deze ingrepen wordt de Zernike Campus in het noorden waar voornamelijk de bedrijven gevestigd zijn en het onderwijsdeel in het zuiden van Zernike een samenhangend geheel. Waar het goed werken en studeren is. Eind 2021 moet de totale uitvoering gereed zijn.

De nieuwe inrichting van de Zernikelaan loopt van de Ring tot aan het kernfysisch instituut aan de noordzijde op de Zernike Campus. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt veel rekening gehouden met het verkeer, de bedrijven en de studenten. Zo wordt het werk grotendeels tijdens de schoolvakanties uitgevoerd.

Ontwerp-Zernikelaan-fietspad

Werkzaamheden entree Zernike Campus vanaf ring

In maart 2019 zijn er voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de afritten van de Noordelijke Ringweg. De fundatie van de tweede rijbaan op de afritten van de Ring is dan aangelegd, zodat deze vast kan inklinken en de nieuwe weg niet verzakt. Tegelijkertijd is de verlichting alvast verplaatst.

In de zomer van 2019 start het werk bij de entree van de Zernike Campus en het werk duurt ongeveer 8 weken. De afritten Zernike Campus van de Ring worden verbreed voor een goede doorstroming van het verkeer. Het gebied onder de ringweg wordt vernieuwd en overzichtelijker ingericht voor fiets- en autoverkeer. De Crematoriumlaan wordt verlegd rondom het portiersgebouw.

Verkeershinder

  • Van 18 t/m 20 maart 2019 wordt afrit Zernike Campus aan de kant van Zernike afgesloten tussen 9:00 en 16:00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit de Professor Uilkensweg. De oprit naar de Ring is open voor verkeer.
  • Van 21 t/m 23 maart 2019 wordt afrit Zernike Campus aan de kant van Paddepoel afgesloten tussen 9:00 en 16:00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit en de Professor Uilkensweg. De oprit naar de Ring is open voor verkeer.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en gevolgen voor verkeer op de website van Groningen Bereikbaar.

Meer informatie

Naast de informatie op deze projectpagina hebben de Zernike Campus, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen een eigen website met informatie over de herinrichting van de Zernikelaan.