Afzetting Wouter van Doeverenplein_2

Wouter van Doeverenplein drie maanden dicht. Waarom zo lang?

07 februari 2023
Nieuws

Sinds woensdag 1 februari is het Wouter van Doeverenplein dicht. Netbeheerder Tennet vervangt de hoogspanningskabels die onder het Wouter van Doeverenplein lopen. Dat duurt tot eind april dit jaar. 

Auto’s en bussen worden omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen wél langs de werkzaamheden.

Vragen

Op social media werden veel vragen gesteld over de afsluiting. Bijvoorbeeld, waarom de werkzaamheden zo lang duren en waarom het werkterrein zo groot is. We vroegen het aan TenneT. Hieronder de antwoorden op deze en andere vragen:

Wat gaat er gebeuren?

Er wordt een ondergrondse hoogspanningsverbinding aangelegd tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze (bij de Euroborg) en het hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel. De afstand van deze verbinding is ca. 3,4 kilometer. Deze verbinding gaat de bestaande 110.000 volt verbinding vervangen die er nu ca. 60 jaar ligt.

Waarom wordt deze verbinding aangelegd?

Het vervangen van deze verbinding is nodig omdat:

  1. De bestaande verbinding op leeftijd komt en daarmee mogelijk storingsgevoeliger.
  2. Een nieuwe verbinding meer stroom aankan. Dit is nodig omdat in de afgelopen 60 jaar het  stroomverbruik maar ook de stroomopwekking in de stad zeer sterk is gegroeid.
  3. De nieuwe verbinding makkelijker en sneller te repareren is bij eventuele calamiteiten.

De verbinding vormt een hoofdader voor de stroomvoorziening van zeker een vijfde deel van de stad Groningen en is daarom van vitaal belang.

Hoe wordt de verbinding aangelegd?

De normale werkwijze bij het aanleggen van dit soort verbindingen is het uitgraven van een brede en diepe strook over de volledige lengte van de verbinding. Omdat dit tot het langdurig opbreken van bijvoorbeeld de Petrus Campersingel zou leiden is ervoor gekozen om de verbinding in zes etappes onder de stad door te boren. Dit betekent dat er zeven werkterreinen worden ingericht waar geboord gaat worden en/of de boringen boven komen.

Hoe ziet de aanleg er uit?

Iedere etappe van de nieuwe verbinding bestaat uit een tweetal geboorde tunnels van bijna 70 cm doorsnee. In deze twee tunnels worden bundels getrokken van vier grote mantelbuizen. Deze mantelbuizen moeten in een stuk aan elkaar worden samengesteld voordat ze de tunnels ingetrokken worden. Liggen deze mantelbuizen op hun plek, dan worden er zes dikke stroomkabels door de buizen heengetrokken. Uiteindelijk worden de kabels aan elkaar verbonden en worden de werkterreinen weer hersteld.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

Het aanleggen van een hoogspanningsverbinding is niet te vergelijken met bijvoorbeeld het aanleggen van glasvezelkabel. Er wordt zeer zwaar materieel ingezet en er gaan kilometers aan grote mantelbuizen en kabels de grond in. Zo wordt er bij het Van Doeverenplein bijna 700 m2 terrein opgebroken en ontgraven en is er een ponton nodig in het Oosterhamrikkanaal om de aan elkaar gelaste mantelbuizen aan land te krijgen.

Op het Van Doeverenplein komen in totaal vier boringen samen. Allereerst wordt er in februari geboord vanaf DOT naar het Van Doeverenplein. Daarna verhuist de boorstelling naar de Petrus Campersingel ter hoogte van het Kooijkerplein en wordt er van daaruit richting het Van Doeverenplein geboord.

Na het boren, mantelbuizen trekken en kabels trekken wordt er in maart een ruime put ontgraven op het Van Doeverenplein zodat de kabelverbindingen aan elkaar verbonden kunnen worden. Nadat dat is gebeurd wordt in april de gegraven put weer aangevuld, wordt de wegverharding weer hersteld en kan de locatie weer worden vrijgegeven voor alle verkeer.

Waarom zijn de werkterreinen zo groot en worden er verkeersmaatregelen genomen?

De werkterreinen zijn zo groot omdat er met groot materieel wordt gewerkt, er veel materiaal wordt opgeslagen en er met grote vrachtwagens materieel wordt gelost en geladen. Ook moet er voldoende ruimte zijn zodat de mensen die op de werkterreinen aan het werk zijn veilig kunnen werken.

De verkeersmaatregelen zijn in samenspraak met de gemeente Groningen getroffen opdat op sommige plaatsen qua veiligheid het niet verantwoord is om het verkeer normaal door te laten gaan. Zo wordt het wegvak op het Van Doeverenplein te smal om alle verkeer normaal te laten doorstromen.