Tekening gymzaal De Meet

Wind Design & Build gaat nieuwe gymzaal De Meet bouwen

14 september 2022
Nieuws

In november 2020 is gymzaal De Meet in Haren afgebrand. De gymzaal werd overdag gebruikt door de basisscholen CBS De Borg, OBS De Wissel en GBS Het Mozaïek en in de avonduren verhuurd door Sport050. De afgelopen periode is de aanbestedingsprocedure doorlopen voor de bouw van een nieuwe gymzaal. Door de beoordelingscommissie is Wind Design & Build uit Drachten als meest geschikte partij beoordeeld. Het college van B&W heeft dan ook besloten om de herbouw van de gymzaal De Meet in Haren te gunnen aan Wind Design & Build uit Drachten.

Ambities

De gemeente Groningen heeft ambities rondom circulariteit en natuur inclusief bouwen. Aan deze ambities voldoet het ontwerp van Wind Design & Build. De nieuwe gymzaal wordt energieneutraal en grotendeels demontabel gerealiseerd. De gevel zal voorzien worden van gerecyclede geknipte betontegels en de vloer- en wandtegels en de sportvloer zijn 100% recyclebaar. De gymzaal wordt voorzien van nestkasten voor diverse vogelsoorten en een spouw voor vleermuizen. Ook krijgt de gymzaal een sedumgroen dak.

Teruggebouwd

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: ”De gymzaal wordt grotendeels teruggebouwd op de voormalige plek van de afgebrande gymzaal. Zo kunnen de betreffende scholen binnen een straal van 1 km beschikken over een gymzaal. Dat is fijn voor de kinderen want binnen een mum van tijd kunnen zij van school in de gymzaal zijn”.

Omwonenden

De komende periode worden de omwonenden geïnformeerd over het proces rondom de herbouw van de gymzaal. Tevens wordt samen met omwonenden, de scholen en de buurtvereniging gesproken over de herinrichting van het terrein bij de Mellenssteeg. Hiervoor worden enkele bijeenkomsten georganiseerd, zodat het plan vervolgens definitief kan worden gemaakt. Als alles conform planning verloopt wordt de nieuwe gymzaal in het 3e kwartaal van 2023 opgeleverd.