Ondertekening WIJS

WIJS verbindt inwoners van Groningen

29 november 2022
Nieuws

Groningen is een plek waar jong en oud samenleven. De aanwezigheid van veel jongeren maakt Groningen een bruisende stad met veel karakter. Diverse instanties willen jongeren en studenten verbinden met inwoners van Groningen. Het samenwerkingsverband WIJS geeft daar invulling aan. Op maandag 28 november gaven divers partijen daar extra vorm aan door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

WIJS staat voor het versterken van Groningen door jongeren van verschillende onderwijsinstellingen te betrekken bij uitdagingen van de stad. Het gaat om het opdoen van praktijkervaring in wijken, samen met bewoners en professionele opdrachtgevers. Vanuit acht locaties in Groningen werken betrokken jongeren aan maatschappelijke vraagstukken waarbij verschillende groepen inwoners worden ondersteund. Zo dragen studenten hun steentje bij aan Groningen en leren ze van inwoners. Tegelijkertijd profiteren inwoners van de hulp van de grote aantallen studenten die Groningen rijk is.

Samenwerking
Uit het idee om een brug te slaan tussen de vragen uit de samenleving en de behoefte van studenten, is WIJS geboren. Daarbij werken de gemeente Groningen, WIJ Groningen, Noorderpoort, Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool samen.  Per jaar zijn ongeveer 800 jongeren en studenten actief vanuit WIJS om wijken en inwoners met elkaar te versterken

De komende vier jaar
Op 28 november ondertekenden de genoemde instanties een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om ook voor de komende vier jaar invulling te geven aan WIJS.  Deze ondertekening, gevolgd door verschillende tafelgesprekken tussen betrokkenen vond plaats in wijkcentrum ‘Bij Van Houten’.

Meer info?
Meer informatie via Wijk Inzet Jongeren en Studenten (WIJS) Groningen: https://wijsgroningen.nl/