U bent hier

Wijkenergieplannen

In 2035 wil de gemeente Groningen alle buurten, wijken en dorpen op haar grondgebied van het aardgas af hebben.

Voor woningen betekent dat: geen cv-ketel op aardgas en geen gasfornuis meer. Maar verwarming via een warmtepomp, warmtenet of een combinatie van verwarmen op groen gas en elektriciteit. Om deze overgang te kunnen maken, werkt de gemeente aan wijkenergieplannen. Per buurt is in kaart gebracht wat het beste alternatief voor verwarming met aardgas is. Hiermee gaan we in overleg met bewoners, bedrijven, verhuurders en andere betrokkenen, om samen een Wijkenergie aanpak Aardgasvrij te ontwikkelen.

2035: verwarmen zonder aardgas

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die we dan gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen. We nemen afscheid van benzine en aardgas. Daarvoor in de plaats komt duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind, restwarmte of biomassa. Ook heeft het rijk besloten dat de gaswinning in Groningen in 2050 wordt stopgezet. Dit heeft grote gevolgen voor hoe we onze gebouwen en huizen verwarmen. Want bijna alle gebouwen worden nu verwarmd met aardgas.

Drie alternatieven voor aardgas

Met de kennis van nu zijn er drie opties om woningen en bedrijven te verwarmen: een warmtenet, volledig elektrisch of een combinatie van elektrisch en groen gas: hybride.

Warmtenet

Hierbij ontvangen woningen heet verwarmingswater uit een collectief warmtenet waarbij warmte door leidingen in de grond naar woningen en andere gebouwen wordt gebracht. Via een ‘warmtewisselaar’ in de woning, komt de warmte in het eigen cv-systeem. Het aanleggen van een warmtenet is duur, maar als de energie relatief goedkoop is kan het toch een aantrekkelijke oplossing zijn. Warmtenetten zijn het kansrijkst in wijken met dichte bebouwing, met name voor huizenblokken/flats met blokverwarming. Voorwaarde is dat er in de ondergrond voldoende ruimte is. Uiteraard moet het water met duurzame energie of restwarmte worden verwarmd.

Geheel elektrisch

Alle verwarming gebeurt elektrisch, met warmtepompen. Een elektrische warmtepomp haalt warmte uit de lucht of bodem. De warmtepomp produceert warmte op relatief lagere temperaturen, geschikt voor vloer- of wandverwarming of speciale radiatoren. De warmtepomp heeft een voorraadvat voor warm water. Je huis verwarmen via een warmtepomp is alleen haalbaar bij goed geïsoleerde woningen.
Een andere mogelijkheid is om gezamenlijk met één of meerdere buurten in de wijk een collectieve warmtevoorziening te realiseren, met een gezamenlijke (bodem)warmtepomp.

Hybride

Dit is een combinatie van elektrische verwarming (met luchtwarmtepompen) en een cv-ketel op groen gas voor tapwater en bijverwarming in de koudere periodes. Hiervoor moet voldoende groen gas beschikbaar zijn. In de landelijke gebieden van de gemeente Groningen kunnen pelletkachels ook een oplossing zijn en op termijn zou het groene gas ook uit een alternatief zoals waterstof kunnen bestaan. Een hybride oplossing waarbij fors minder, maar nog steeds aardgas wordt gebruikt kan ook een tussenoplossing zijn.

Kaart Groningen Aardgasvrij 2035

Alle gemeenten moeten van het rijk uiterlijk in 2021 de alternatieven voor aardgas en een planning in beeld hebben gebracht. We hebben voor alle 138 buurten in de gemeente Groningen een eerste beeld van het mogelijke alternatief voor aardgas. Dit eerste beeld is gebaseerd op theoretische modellen. Het geeft per buurt een inkijk in welk alternatief voor aardgas het meest aantrekkelijk lijkt.

Meer weten over hoe de kaart tot stand is gekomen? Lees het document 'Stap voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen'.

Welke buurten eerst?

Alle inwoners krijgen te maken met de ombouw naar een aardgasvrije buurt. Voor elke wijk, dorp of buurt ontwikkelen we een Wijkenergie aanpak Aardgasvrij op maat. Dat doen we in overleg met de bewoners, bedrijven, verhuurders en andere betrokkenen. Hoe, staat beschreven in onze wijkenergieaanpak.

Om ervaring op te doen, is in Paddepoel Noord, Reitdiep en de Noorderplantsoenbuurt gewerkt aan de invulling van wijkenergieplannen. Deze wijken zijn divers waardoor we deze kennis goed kunnen gebruiken bij de andere buurten. De uitkomsten staan in de drie wijkvisies:

De gemeente gaat als eerste in twaalf buurten aan de slag met wijkenergieplannen. Dit zijn wijken of dorpen waar de verkenningen zijn gehouden, waar al bewonersgroepen actief zijn of waar we de koppeling leggen met wijk- en dorpsvernieuwing. Het gaat om:

 • Glimmen (hybride)
 • Noorderplantsoenbuurt (hybride)
 • Reitdiep (volledig elektrisch)
 • Selwerd (warmtenet)
 • Paddepoel (warmtenet)
 • Vinkhuizen (warmtenet)
 • Lewenborg (hybride)
 • Beijum (hybride)
 • De Wijert (warmtenet)
 • Indische Buurt/De Hoogte (warmtenet)
 • Ten Post (hybride)
 • Ten Boer (hybride)

Voor de overige buurten biedt de gemeente praktische ondersteuning. Woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, kunnen terecht bij het gemeentelijke energieloket Groningen. Bewoners die gezamenlijk hun wijk of dorp willen verduurzamen, kunnen ondersteuning krijgen van de lokale energiecoöperatie Grunneger Power.

Wat kunt u nu al doen?

Los van welk nieuw energiesysteem er ook wordt bedacht, kunt u als huiseigenaar al beginnen met maatregelen om uw huis te verduurzamen. Zo is een goed geïsoleerd huis met een lage warmte- en energievraag klaar voor bijna elk mogelijk energiesysteem. Ook bespaart u op energie en dus op uw maandelijkse energierekening.

 • Het is altijd een goede stap om te beginnen met isoleren. Door isolatie hebt u minder warmte nodig. U hoeft dus minder warmte op te wekken met een warmtepomp of minder warm water af te nemen van het warmtenet.
 • Een onderdeel van isolatie is kierdichting. Uit onderzoek is gebleken dat dit nog vaak een probleem is in de Groninger huizen. Het is vaak een makkelijke en relatief goedkope oplossing om snel te besparen.
 • Behalve isolatie is duurzame opwek van elektriciteit ook altijd een goed idee. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op uw dak. Of door mee te doen aan collectieve acties zoals het zonnepark Vierverlaten.
 • Het koken op gas kunt u vervangen door te koken op elektriciteit. Bijvoorbeeld via inductie. Er is in Groningen een initiatief dat u kan helpen met al uw vragen.
 • Maatregelen kunt u goed nemen op natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing, bij de aanschaf van een nieuwe vloer of keuken of bij een verhuizing. Dan hebt u namelijk maar één keer gedoe. Maak gebruik van dit soort logische momenten om uw huis te verduurzamen.
 • U kunt natuurlijk al direct beginnen met kleine maatregelen zoals led-verlichting, radiatorfolie, tochtstrippen en een duurzame energieleverancier.
 • Is uw huis goed geïsoleerd? Dan kunt u kijken naar een duurzame warmtebron zoals een warmtepomp zodat u ook echt van het aardgas af kunt. Laat u hiervoor goed informeren. Een goede tussenstap is een hybride warmtepomp. Hiermee bent u nog niet van het aardgas af maar kunt u toch al tot zo’n 40% besparen op uw gasverbruik.

Voor advies kunt u terecht bij het Energieloket Groningen. Ze kunnen u ook helpen met de uitvoering. Meer informatie over verduurzaming vindt u ook op de website van Milieu Centraal. Daar staat bijvoorbeeld een handig stappenplan.

Meer informatie