Wethouders stellen zich voor

De wethouders stellen zich voor.

Philip Broeksma (GroenLinks)

Philip BroeksmaVerkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale Innovatie & ICT
Dorpswethouder Haren

Ik ben geboren in Hengelo en heb in de stad gestudeerd. Na jaren in Winsum te hebben gewoond ben ik terug in Groningen. Ik heb verschillende leidinggevende functies gehad bij de Hanzehogeschool. In Winsum was ik vier jaar wethouder. Daarna was ik faculteitsbestuurder aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben veel bezig geweest met energie en groene logistiek. Thema’s die passen bij de gemeente.

Ik heb vijf (stief-, pleeg- en eigen) kinderen, en sinds een half jaar ook een kleinkind. Ik maak graag foto’s en muziek. Als oud-inwoner van Almelo volg ik de verrichtingen van Heracles, maar ik ga ook regelmatig met mijn voetballende dochter naar de FC.

Glimina Chakor (GroenLinks)

Glimina ChakorWijkwethouder Zuid
Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen

Ik heb Marokkaanse roots. In 2014 werd ik raadslid en later fractievoorzitter en lijsttrekker voor GroenLinks. Jarenlang heb ik gewerkt als maatschappelijk werker en heb ik mij met hart en ziel ingezet om de positie van vrouwen en kinderen in vaak kwetsbare situaties te verbeteren. Ik ben getrouwd met de liefste man van de wereld en samen hebben we drie kinderen. Het ultieme ontspanningsmoment is een lange wandeling, een goed boek lezen en leuke uitjes.

Ik heb een mooie uitdagende portefeuille met een mooie mix van Groene en Sociale onderwerpen. Ik ga me er hard voor maken dat mensen met dezelfde talenten dezelfde kansen krijgen. Ik heb er heel veel zin in om Groningen groener en duurzamer te maken.

Carine Bloemhoff (PvdA)

Carine BloemhoffWijkwethouder Oude Wijken
Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accomodatiebeleid

Ik ben fractievoorzitter van de PvdA en werk (nu nog) als senior adviseur bij een juridisch en bestuurskundig dienstverlener. Ik ben moeder van twee jongetjes van bijna drie en anderhalf. Dat is feest thuis. Mijn politieke drijfveren? Ervoor zorgen dat elk kind, in welk gezin het ook geboren wordt, dezelfde kansen krijgt in het leven. Om samen te kunnen spelen op de kinderopvang of peuterspeelzaal, goed onderwijs te krijgen en te kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Dat meer mensen aan het werk komen en profiteren van de economische vooruitgang, met zekerheid en een fatsoenlijk salaris.

Dit zijn de redenen waarom ik actief ben geworden in de PvdA en het voelt als een enorme eer dat de die partij mij nu voordraagt als wethouder voor onderwijs, werk en participatie. Met volle overtuiging en enthousiasme ga ik de uitdaging aan!

Inge Jongman (ChristenUnie)

Inge JongmanDorpswethouder Ten Boer
Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn, Sport

De drijfveer om vanuit mijn christelijke roots iets voor mijn eigen leefomgeving te betekenen, heeft ertoe geleid dat ik in 1997 actief ben geworden bij de ChristenUnie. In 2002 ben ik verkozen tot gemeenteraadslid. Van 2009 tot 2019 was ik fractievoorzitter. Mijn politieke insteek is altijd zo geweest dat ik graag kijk of hoor waar beleid of uitvoering anders of beter kan. Daarbij maak ik geen onderscheid tussen stoeptegels of beleidsnota's; het grote en het kleine verdient dezelfde aandacht.

Ik houd ervan om in gesprek te gaan met inwoners en te ervaren wat er leeft in deze mooie gemeente. Ik heb een prachtige portefeuille. Ik wil me inzetten voor een Groningen, waarin we oog hebben voor elkaar. Waar we samen zorgen voor elkaar en voor de toekomst van onze kinderen.

Naast het politieke werk is er ook een fijn thuisfront met een man en drie kinderen. Ik ontspan me graag door het luisteren naar muziek of door het bezoek van een concert. Ook houd ik van het kijken naar goede films en series. Als er dan nog tijd over is, lees ik graag een goed boek.

Paul de Rook (D66)

Paul de RookWijkwethouder West
Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, EZ, Cultuur, Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing.

Ik ben Paul de Rook, 32 jaar, getrouwd met Anne en woon in de Rivierenbuurt in Groningen. Tijdens mijn studie werd ik gekozen in de gemeenteraad en na korte betrekkingen bij de SER Noord Nederland en de Gasunie werd ik 2014 door D66 voorgedragen als wethouder in Groningen.

Mijn politieke carrière begon ooit in de leerlingenraad van de middelbare school. En wat mij toen dreef, drijft mij nog steeds; Mij willen inzetten om mijn omgeving beter te maken. Als wethouder betekent dat voor mij het meewerken aan een gemeente waarin mensen hun geluk kunnen vinden en vergroten, waar ze fijn kunnen wonen en hun kinderen (later) ook.

Roeland van der Schaaf (PvdA)

Roeland vd SchaafWijkwethouder Centrum
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering Stadhuis

Sinds 2012 ben ik wethouder namens de PvdA in Groningen. Een prachtbaan! Niets is mooier dan in je eigen gemeente te werken en de wereld zo voor de mensen leuker, socialer en mooier proberen te maken. Ik geloof dat je dit kan bereiken met een goede woon- en leefomgeving. Dat vind ik het mooie van mijn portefeuille. Ik heb bovendien veel zin om mij met de binnenstad te bemoeien. Dat is onze ‘huiskamer’ tenslotte!

Ik ben 48 jaar, getrouwd met Sisca en heb 4 kinderen. Naast mijn drukke baan als wethouder, besteed ik mijn tijd vooral aan mijn gezin. Verder houd ik van muziek, voetbal, reizen en gezelligheid.

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)

Mattias GijsbertsenWijkwethouder Oost
Verbinding Sociaal Domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang

Ik heb in Groningen geschiedenis gestudeerd en ben daarna een periode gaan lesgeven aan Hogeschool Windesheim. Daarnaast ben ik sinds 2006 actief in de Groningse politiek, eerst acht jaar als gemeenteraadslid voor GroenLinks, en sinds mei 2014 als wethouder. De komende collegeperiode kan ik me nog meer dan in de vorige periode richten op het welzijn van de inwoners van de gemeente.

Thema’s als bijvoorbeeld het gezond en veilig opgroeien van kinderen, armoedebestrijding, het verhogen van de gezonde levensverwachting en het tegengaan van huiselijk geweld spelen daarbij een belangrijke rol. Allemaal vraagstukken, die aan de bron liggen van waarom ik de politiek in ben gegaan. Als voorzitter van de sociale pijler van het grotestedennetwerk G40 zet ik me ook landelijk al een tijd voor deze thema’s in. Daar ga ik graag mee door.