Wethouder Ton Schroor (D66)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Ton Schroor.

Contact

Wethouder Ton Schroor

Ton (T.) Schroor
050 367 76 04
ton.schroor@groningen.nl

Perswoordvoerder Hans Coenraads
050 367 76 51 / 06 53 13 50 26
hans.coenraads@groningen.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Onderwijs (inclusief Passend Onderwijs)
 • Zorg & Welzijn
 • Publieke dienstverlening & ICT
 • Wijkwethouder Stadsdeel Zuid

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Lid Dagelijks bestuur van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten)
 • Voorzitter commissie Onderwijs, Cultuur & Sport en Gezondheid & Welzijn VVG (Vereniging Groninger Gemeenten)
 • Lid VNG-commissie Financiën en Belastingen (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Lid college van Vereffenaars van CEVAN (Centrum voor Automatisering Noord Nederland)
 • Bestuurslid (AB) Stichting COELO (Centrum voor Onderzoek van Economie en de Lagere Overheden)
 • Vertegenwoordiger college B&W gemeente Groningen in de vergadering van Community Netwerk Groningen
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Voortijdig Schoolverlaters
 • Voorzitter Breed Besturen Overleg Onderwijs Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Vensterscholen
 • Voorzitter Platform Zorgen voor Morgen
 • Lid G32 Sociale Pijler en het AB van G32

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

Wethouder Ton SchroorWethouder Ton SchroorWethouder Ton SchroorWethouder Ton SchroorWethouder Ton SchroorWethouder Ton SchroorWethouder Ton SchroorWethouder Ton Schroor