Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Roeland van der Schaaf.

Contact

wethouder Roeland van der SchaafRoeland (R.) van der Schaaf
050 367 78 21
roeland.van.der.schaaf@groningen.nl

Perswoordvoerder Manon Hoiting
050 367 59 35 / 06 11 71 65 83
manon.hoiting@groningen.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wonen
 • Wijkvernieuwing
 • Versterking & Herstel
 • Grondzaken
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Revitalisering stadhuis
 • Wijkwethouder Centrum

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Groningen-Assen 2030 en lid stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030
 • Lid G32 fysieke Pijler
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur GOA Publiek
 • Voorzitter subcommissie Ruimtelijke Plannen – stad Groningen van de Provinciale Planologische commissie (PPC)
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg NLA
 • Voorzitter stuurgroep studentenhuisvesting Het Akkoord van Groningen
 • Lid Raad van Advies stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) commissie Ruimte en Wonen
 • Lid Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) bestuurscommissie SOM
 • Vertegenwoordiger van de gemeente in de vergadering van aandeelhouders NV Euroborg
 • Lid stuurgroep Zuidelijke Ringweg
 • Lid stuurgroep Spoorontwikkeling/Stationsgebied
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur OV-bureau Groningen en Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
 • Lid Portefeuillehouderoverleg Ruimte & Wonen, Milieu & Mobiliteit VGG (Vereniging Groninger Gemeenten)
 • Voorzitter wethoudersoverleg Centraal Groningen
 • Lid stuurgroep Techniekpact

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

wethouder Roeland van der Schaaf