Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Philip Broeksma.

Inleiding

wethouder Philip BroeksmaPhilip Broeksma is geboren in Hengelo en studeerde wiskunde in Groningen. Na diverse leidinggevende functies bij de Hanzehogeschool was hij vier jaar wethouder in Winsum. Daarna was werd hij faculteitsbestuurder aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft veel ervaring met duurzame energie en groene logistiek. Thema’s die passen bij de gemeente Groningen.

Hij is vader van 5 (stief-, pleeg- en eigen) kinderen en inmiddels ook opa. Hij maakt graag foto’s en muziek. Als oud-inwoner van Almelo volgt hij de verrichtingen van Heracles, maar gaat ook regelmatig met zijn voetballende dochter naar de FC.

Portefeuille

  • Verkeer & Vervoer
  • Energietransitie
  • Digitale innovatie & ICT
  • Dorpswethouder Haren: Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen

Contact

Philip Broeksma
050 367 65 04
philip.broeksma@groningen.nl

Perswoordvoerder Natascha van 't Hooft
050 367 78 04 / 06 53 86 17 14
natascha.vanthooft@groningen.nl

U kunt de wethouder ook uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst.

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel

  • Raad Van Toezicht Stellingwerf College in Oosterwolde (Friesland) (betaald)

Vanuit wethouderschap

  • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur OV-bureau Groningen en Drenthe

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

wethouder Philip Broeksma