Wethouder Paul de Rook (D66)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Paul de Rook.

Contact

Wethouder Paul de Rook

Paul (P.S.) de Rook
050 367 77 59
paul.de.rook@groningen.nl

Perswoordvoerder Natascha van 't Hooft
050 367 78 04 / 06 53 86 17 14
natascha.vanthooft@groningen.nl

Portefeuille

 • Verkeer & Vervoer
 • Cultuur
 • Grote Markt oostzijde & Groninger Forum
 • Sport
 • Wijkwethouder Stadsdeel West

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur OV-bureau Groningen en Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Groningen-Assen 2003
 • Lid Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bestuurscommissie SOM
 • Voorzitter adviescommissie straatnaamgeving
 • Voorzitter stuurgroep Groningen Bereikbaar
 • Lid bestuurlijk overleg Beter Benutten
 • Lid stuurgroep Zuidelijke Ringweg
 • Lid Bestuurlijk Overleg (NS/ProRail/SNN/Overijssel/I&M)
 • Landsdelige OV- en Spoortafel Noord-Nederland
 • Lid stuurgroep ESGL (Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden)
 • Lid stuurgroep Tunnel Paterswoldseweg
 • Lid stuurgroep spoorverbinding Groningen/Bremen (Wiederline)
 • Lid stuurgroep N361
 • Lid stuurgroep N360
 • Lid stuurgroep Stationsgebied
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer regio Groningen-Assen (POVV)
 • Lid VVB (verkeer- en vervoerberaad provincie Groningen)
 • Plaatsvervangend lid AB GR Meerstad
 • Lid stuurgroep Publiek Vervoer
 • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Winsum
 • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer
 • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Leek
 • Lid Noordelijk overleg Cultuur
 • Lid G9, cultuursteden
 • Lid Bestuurlijk Overleg Sportplein Groningen
 • Ambassadeur Platform  Stimulering Muziekonderwijs
 • Ploegleider Ruimte Agenda fiets van Min I&M en VNG
 • Lid VNG commissie onderwijs, cultuur en Sport
 • Lid stuurgroep Gerrit Krolbrug
 • Lid stuurgroep Bodenterrein
 • Lid stuurgroep sportcentrum Europapark
 • Lid stuurgroep publiek vervoer Groningen

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

Wethouder Paul de RookWethouder Paul de RookWethouder Paul de RookWethouder Paul de RookWethouder Paul de RookWethouder Paul de RookWethouder Paul de Rook