Wethouder Paul de Rook (D66)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Paul de Rook.

Inleiding

wethouder Paul de RookIk ben Paul de Rook, 32 jaar, getrouwd met Anne en woon in de Rivierenbuurt in Groningen. Tijdens mijn studie werd ik gekozen in de gemeenteraad en na korte betrekkingen bij de SER Noord Nederland en de Gasunie werd ik 2014 door D66 voorgedragen als wethouder in Groningen.

Mijn politieke carrière begon ooit in de leerlingenraad van de middelbare school. En wat mij toen dreef, drijft mij nog steeds; Mij willen inzetten om mijn omgeving beter te maken. Als wethouder betekent dat voor mij het meewerken aan een gemeente waarin mensen hun geluk kunnen vinden en vergroten, waar ze fijn kunnen wonen en hun kinderen (later) ook.

Portefeuille

 • Financiën
 • P&O
 • Publieke Dienstverlening
 • Economie & Innovatie
 • Marktwezen
 • Internationale Handel & Samenwerking
 • Toerisme & Recreatie
 • Cultuur
 • Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing
 • Wijkwethouder West

Contact

Paul (P.S.) de Rook
050 367 76 04
paul.de.rook@groningen.nl

Perswoordvoerder Corien Koetsier
050 367 58 68 / 06 52 56 51 04
corien.koetsier@groningen.nl

U kunt de wethouder ook uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst.

  Nevenfuncties

  Vanuit wethouderschap

  • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur OV-bureau Groningen en Drenthe
  • Lid Algemeen Bestuur Regio Groningen-Assen 2003
  • Lid Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bestuurscommissie SOM
  • Voorzitter adviescommissie straatnaamgeving
  • Voorzitter stuurgroep Groningen Bereikbaar
  • Lid bestuurlijk overleg Beter Benutten
  • Lid stuurgroep Zuidelijke Ringweg
  • Lid Bestuurlijk Overleg (NS/ProRail/SNN/Overijssel/I&M)
  • Landsdelige OV- en Spoortafel Noord-Nederland
  • Lid stuurgroep ESGL (Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden)
  • Lid stuurgroep Tunnel Paterswoldseweg
  • Lid stuurgroep spoorverbinding Groningen/Bremen (Wiederline)
  • Lid stuurgroep N361
  • Lid stuurgroep N360
  • Lid stuurgroep Stationsgebied
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer regio Groningen-Assen (POVV)
  • Lid VVB (verkeer- en vervoerberaad provincie Groningen)
  • Plaatsvervangend lid AB GR Meerstad
  • Lid stuurgroep Publiek Vervoer
  • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Winsum
  • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer
  • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Leek
  • Lid Noordelijk overleg Cultuur
  • Lid G9, cultuursteden
  • Lid Bestuurlijk Overleg Sportplein Groningen
  • Ambassadeur Platform  Stimulering Muziekonderwijs
  • Ploegleider Ruimte Agenda fiets van Min I&M en VNG
  • Lid VNG commissie onderwijs, cultuur en Sport
  • Lid stuurgroep Gerrit Krolbrug
  • Lid stuurgroep Bodenterrein
  • Lid stuurgroep sportcentrum Europapark
  • Lid stuurgroep publiek vervoer Groningen

  Foto's

  Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

  wethouder Paul de RookWethouder Paul de RookWethouder Paul de Rook