Wethouder Paul de Rook (D66)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Paul de Rook.

Contact

wethouder Paul de RookPaul (P.S.) de Rook
050 367 76 04
paul.de.rook@groningen.nl

Perswoordvoerder Corien Koetsier
050 367 58 68 / 06 52 56 51 04
corien.koetsier@groningen.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • P&O
 • Publieke Dienstverlening
 • Economie & Innovatie
 • Marktwezen
 • Internationale Handel & Samenwerking
 • Toerisme & Recreatie
 • Cultuur
 • Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing
 • Wijkwethouder West

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur OV-bureau Groningen en Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Groningen-Assen 2003
 • Lid Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bestuurscommissie SOM
 • Voorzitter adviescommissie straatnaamgeving
 • Voorzitter stuurgroep Groningen Bereikbaar
 • Lid bestuurlijk overleg Beter Benutten
 • Lid stuurgroep Zuidelijke Ringweg
 • Lid Bestuurlijk Overleg (NS/ProRail/SNN/Overijssel/I&M)
 • Landsdelige OV- en Spoortafel Noord-Nederland
 • Lid stuurgroep ESGL (Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden)
 • Lid stuurgroep Tunnel Paterswoldseweg
 • Lid stuurgroep spoorverbinding Groningen/Bremen (Wiederline)
 • Lid stuurgroep N361
 • Lid stuurgroep N360
 • Lid stuurgroep Stationsgebied
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer regio Groningen-Assen (POVV)
 • Lid VVB (verkeer- en vervoerberaad provincie Groningen)
 • Plaatsvervangend lid AB GR Meerstad
 • Lid stuurgroep Publiek Vervoer
 • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Winsum
 • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer
 • Lid stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Leek
 • Lid Noordelijk overleg Cultuur
 • Lid G9, cultuursteden
 • Lid Bestuurlijk Overleg Sportplein Groningen
 • Ambassadeur Platform  Stimulering Muziekonderwijs
 • Ploegleider Ruimte Agenda fiets van Min I&M en VNG
 • Lid VNG commissie onderwijs, cultuur en Sport
 • Lid stuurgroep Gerrit Krolbrug
 • Lid stuurgroep Bodenterrein
 • Lid stuurgroep sportcentrum Europapark
 • Lid stuurgroep publiek vervoer Groningen

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

wethouder Paul de Rook