Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)

Contactgegevens, portefeuille en nevenfuncties van wethouder Mattias Gijsbertsen.

Contact

Mattias (M.T.) Gijsbertsen
050 367 77 98
mattias.gijsbertsen@groningen.nl

Perswoordvoerder Natascha van 't Hooft
050 367 78 04 / 06 53 86 17 14
natascha.vanthooft@groningen.nl

Portefeuille

 • Sociale Zaken & Jeugdzorg
 • Duurzaamheid
 • Groenparticipatie & Ecologie
 • Integratie & Emancipatie
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder Stadsdeel Oost

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Voorzitter Algemeen Bestuur PG&Z (Publieke Gezondheid en Zorg)
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg C4 Youth
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid G32
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling ARCG
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Lid Regiegroep Personalized and Customized Health

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

Foto 1 wethouder Mattias Gijsbertsen

Foto 2 wethouder Mattias Gijsbertsen

Foto 3 wethouder Mattias Gijsbertsen

Foto wethouder Mattias Gijsbertsen