Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Mattias Gijsbertsen.

Inleiding

Mattias Gijsbertsen is na zijn studie geschiedenis in Groningen les gaan geven aan Hogeschool Windesheim. Daarnaast was hij sinds 2006 actief in de Groningse politiek als gemeenteraadslid voor GroenLinks. Sinds mei 2014 is hij wethouder van de gemeente Groningen.

Het gezond en veilig opgroeien van kinderen, armoedebestrijding, het verhogen van de gezonde levensverwachting en het tegengaan van huiselijk geweld zijn prioriteiten in zijn portefeuille en de reden waarom hij politiek actief werd.

Als voorzitter van de sociale pijler van het grote stedennetwerk G40 zet hij zich ook landelijk voor deze thema’s in.

Portefeuille

 • Verbinding sociaal domein
 • Zorg & Veiligheid
 • Jeugd & Jeugdhulp
 • Volksgezondheid
 • Inkomen & Schulden
 • Beschermd Wonen & Opvang
 • Wijkwethouder Oost

Contact

Mattias (M.T.) Gijsbertsen
050 367 77 98
mattias.gijsbertsen@groningen.nl

Perswoordvoerder Arjan van der Leur
050 367 78 04 / 06 25 63 41 49
arjan.van.der.leur@groningen.nl

U kunt de wethouder ook uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst.

  Nevenfuncties

  Vanuit wethouderschap

  • Voorzitter Algemeen Bestuur PG&Z (Publieke Gezondheid en Zorg)
  • Voorzitter Bestuurlijk overleg C4 Youth
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid G32
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling ARCG
  • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding
  • Lid Regiegroep Personalized and Customized Health

  Foto's

  Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.