Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Mattias Gijsbertsen.

Contact

Mattias (M.T.) Gijsbertsen
050 367 77 98
mattias.gijsbertsen@groningen.nl

Perswoordvoerder Natascha van 't Hooft
050 367 78 04 / 06 53 86 17 14
natascha.vanthooft@groningen.nl

Portefeuille

 • Verbinding sociaal domein
 • Zorg & Veiligheid
 • Jeugd & Jeugdhulp
 • Volksgezondheid
 • Inkomen & Schulden
 • Beschermd Wonen & Opvang
 • Wijkwethouder Oost

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Voorzitter Algemeen Bestuur PG&Z (Publieke Gezondheid en Zorg)
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg C4 Youth
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid G32
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling ARCG
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Lid Regiegroep Personalized and Customized Health

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.