Wethouder Joost van Keulen (VVD)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Joost van Keulen.

Contact

Foto 1 wethouder Joost van Keulen

Joost (J.M.) van Keulen
050 367 76 07
joost.van.keulen@groningen.nl

Perswoordvoerder Stefan Wesselink
050 367 65 13 / 06 15 91 74 16
stefan.wesselink@groningen.nl

Portefeuille

 • Economie & Innovatie
 • Internationale handel & Samenwerking
 • Personeel & Organisatie
 • Stadsbeheer & Reiniging
 • Toerisme & Recreatie
 • Evenementen
 • Marktwezen
 • Coördinatie Binnenstad
 • Wijkwethouder Stadsdeel Centrum

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Vicevoorzitter bestuurlijk overleg G32 pijler Economie en Werk
 • Lid Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bestuurscommissie Economische Zaken
 • Lid Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bestuurscommissie Europa
 • Lid EDR-raad
 • Vertegenwoordiger college in vergadering van aandeelhouders MartiniPlaza
 • Vertegenwoordiger college in vergadering van aandeelhouders Waterbedrijf
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economie Regio Groningen-Assen
 • Lid Economisch Platform Regio Groningen-Assen
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur GR Rengerspark
 • Lid stuurgroep OBG (Ondernemers Bedrijvenparken Groningen)
 • Lid Koepel Economische Agenda
 • Voorzitter bestuur Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen
 • Vertegenwoordiger college in landelijk Nederlands Hanzeverbond
 • Lid Hanze Sociëteit (RUG)
 • Lid Commerciële Club Groningen
 • Lid Ambassadeurs van Groningen (Groningen Promotie Overleg)
 • Vertegenwoordiger college in vergadering van aandeelhouders Groninger Airport Eelde
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
 • Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) commissie Europa en internationaal
 • Lid Dutch Trade and Investment Board, vanuit VNG-commissie Europa en internationaal
 • Voorzitter Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)
 • Lid Dagelijks Bestuur Meerschap Paterswolde
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Waterpas
 • Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst
 • Voorzitter stichting Sociaal Fonds
 • Lid Algemeen Bestuur OV-bureau Groningen en Drenthe
 • Lid Dagelijks Bestuur Stichting Veiligheidszorg Noord (VZN)
 • Lid Raad van Toezicht Centrum voor valorisatie en ondernemerschap van de Hanzehogeschool
 • Lid Lokale Adviesraad AIESEC (the International platform for young people to discover and develop their potential)

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

Foto 1 wethouder Joost van KeulenFoto 2 wethouder Joost van KeulenFoto 3 wethouder Joost van KeulenFoto 4 wethouder Joost van KeulenFoto 5 wethouder Joost van KeulenFoto 6 wethouder Joost van KeulenFoto 7 wethouder Joost van Keulen