Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Glimina Chakor (GroenLinks).

Inleiding

wethouder Glimina ChakorVanaf februari 2019 ben ik wethouder namens GroenLinks in Groningen. Na mijn studie Social Work aan de Hanzehogeschool in Groningen, heb ik me met hart en ziel ingezet om de positie van vrouwen en kinderen in huiselijk geweld situaties te verbeteren. Ik geloof erin dat wanneer je naast mensen gaat staan, je het vertrouwen vergroot. En als je mensen inlicht over hun rechten en mogelijkheden, zij dan in staat zijn om beter keuzes te maken. Voor mijn inzet heb ik in 2012 de landelijke publieksprijs voor sociaal werker van het jaar gewonnen.

Naast deze werkzaamheden ben ik in 2013 actief geworden bij GroenLinks. In 2014 werd ik verkozen tot gemeenteraadslid, in 2017 vervangend fractievoorzitter en vanaf 2018 fractievoorzitter en lijsttrekker voor GroenLinks. Wat vind ik van mijn wethouderschap? Het is geweldig dat ik mag bijdragen aan het groener, socialer en leefbaarder maken van mijn gemeente. Want ook in de politiek is het belangrijk om goed te luisteren naar de mensen en samen te kijken naar oplossingen.

Naast mijn politieke uitdagingen, heb ik ook nog een heel fijn thuisfront. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Het ultieme ontspanningsmoment voor mij is een lange wandeling, een goed boek lezen en leuke uitjes.

Portefeuille

 • Stadsbeheer & Reiniging
 • Groen & Klimaatadaptatie
 • Duurzaamheid & Circulaire Economie
 • Inkoop
 • Integratie & emancipatie
 • Laaggeletterdheid
 • Toegankelijkheid
 • Evenementen
 • Wijkwethouder Zuid

Contact

Glimina Chakor
050 367 76 07
glimina.chakor@groningen.nl

Perswoordvoerder Peter Steinfort
050 367 72 42 / 06 11 38 48 39
peter.steinfort@groningen.nl

U kunt de wethouder ook uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst.

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur ARCG
 • Lid Algemeen Bestuur ARCG
 • Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Waterketen
 • Lid Dagelijks Bestuur Waterpas
 • Algemene Vergadering Aandeelhouders Waterbedrijf
 • Lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

wethouder Glimina Chakorwethouder Glimina Chakorwethouder Glimina Chakorwethouder Glimina Chakorwethouder Glimina Chakor