Welstand in de gemeente Groningen

Voor het bouwen of ingrijpend veranderen van een gebouw is een omgevingsvergunning nodig. Als onderdeel van die vergunning toetst de gemeente plannen ook aan de vraag of het wel in de omgeving past. Dat heet de welstandstoets. Aan de hand van verschillende criteria kijken we of een plan wel voldoet aan redelijke eisen van welstand. Zo bepalen we of bouwplannen wel binnen de wettelijke kaders vallen.

Het atelier Stadsbouwmeester adviseert aan het college of de plannen in aanvragen voor een omgevingsvergunning aan die welstandseisen voldoen.

Onderdelen Welstand

Meer informatie