Ik vroeg door

Week tegen kindermishandeling gestart

10 november 2023
Nieuws

Op dinsdag 14 november start de jaarlijkse week tegen kindermishandeling met de Augeo-lezing “Veerkracht bij ingrijpende jeugdervaringen”.

Ingrijpende jeugdervaringen vergroten de kans op psychische en lichamelijke gezondheidsklachten. Soms tot ver in de volwassenheid. Toch blijft niet iedereen last houden van deze ervaringen. Augeo legt tijdens de lezing uit hoe het concept ‘veerkracht’ jongeren kan helpen om zich te ontwikkelen tot gezond functionerende volwassenen. Wethouder Zorg en Veiligheid Manouska Molema verzorgt de afsluiting van de lezing, die bedoeld is voor professionals die met kinderen werken.

U bent van harte welkom om de Augeo-lezing bij te wonen op 14 november van 15.45-17.30 uur in het gemeentelijke gebouw aan het Harm Buiterplein 1.

Augeo

De Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Ze bundelen kennis van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals over kindermishandeling, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelt de stichting online cursussen, voorlichtingsmateriaal, kennissessies, projecten en vaardigheidstrainingen.

Publiekscampagne “Wat jij kan doen”

Van 20 tot en met 26 november is de landelijke Week tegen Kindermishandeling.    In de periode van 13 t/m 26 november besteden de gemeente Groningen, WIJ Groningen, Veilig Thuis Groningen en de GGD aandacht aan het thema via de publiekscampagne “wat jij kan doen”.
De campagne richt zich net als voorgaande jaren op de omstanders: Wat jij kan doen.

Wat kun je doen als je vermoedt dat het bij iemand thuis niet veilig is? Hoe kun je er voor iemand zijn? De campagne biedt omstanders handelingsperspectieven. Op de website watjijkandoen.nl is meer informatie te vinden over de publiekscampagne.

Activiteiten

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling verzorgen maatschappelijke partners diverse activiteiten rondom het thema. Op 21 november is er voor huisartsen en praktijkondersteuners de interactieve meldcodeshow “Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling”. Tijdens een anderhalf uur durende show krijgen zij inzicht in het goed uitvoeren van de meldcode kindermishandeling.      

De voorstelling “Waar geen woorden voor zijn” van de stichting Praat op 23 november gaat over schuld, schaamte en loyaliteit. Theatergroep “Jonge klei’ verzorgt de voorstelling waarna professionals in groepen uiteen gaan voor een nagesprek.

Op 23 november is er ook een bijeenkomst van de GGD over meisjesbesnijdenis. Dit is een bijeenkomst voor hulpverleners die werken met mensen uit risicolanden. Hierbij wordt de aanpak in Noord-Nederland toegelicht en krijgen hulpverleners tips en adviezen hoe ze dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken.

Kijk voor meer informatie op watjijkandoen.nl en op weektegenkindermishandeling.nl