QR-code bomen

Waarom zit er een QR-code op sommige bomen?

08 maart 2023
Nieuws

Je hebt ze tijdens een wandeling of fietstocht misschien wel eens gezien: bomen met een rood-witgekleurd lint, voorzien van een sticker met QR-code. Deze QR-code verwijst naar de pagina Bomenbeleid op de gemeentelijke website. Hier vind je onder andere de Bomenkaart. Wat valt er allemaal te ontdekken op deze kaart?

“De gemeente Groningen heeft ongeveer 140.000 bomen in eigen beheer. Al deze bomen hebben we bij elkaar gebracht in één overzichtelijke kaart: de Gemeentelijke Bomenkaart”, aldus wethouder Mirjam Wijnja van Beheer en Onderhoud. “Dit is een digitale kaart van onze gemeente waarop alle geregistreerde bomen staan. Je kunt er zoeken op straatnamen. Je vindt er om welke soort het gaat en in welk jaar de boom geplant is. Ook kun je selecteren op monumentale bomen, op bomen die dit jaar gesnoeid worden of gekapt moeten worden en je ziet in welke straten we dit jaar extra bomen gaan planten.”

Verzorgen

De gemeente is als eigenaar van de bomen wettelijk verplicht de bomen goed te verzorgen en de kans op schade te minimaliseren. “We onderhouden onze bomen goed en controleren ze regelmatig. Hierbij kijken we naar gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Dus: is de boom nog gezond, moet hij gesnoeid worden of moet hij gekapt worden omdat hij ziek of dood is?”, legt de wethouder uit.

Advies

De controles vinden, afhankelijk van de leeftijd en het te verwachten risico, iedere 4 jaar plaats. “Dit gebeurt door boomdeskundigen, die ons adviseren over de te nemen maatregelen. Zoals snoeien, waarbij de frequentie varieert tussen één keer per jaar tot één keer in de vier jaar”, vertelt ze. “Als een boom een gevaarlijke situatie oplevert moeten we in het uiterste geval overgaan tot kappen. Daarvoor vragen we een kapvergunning aan.” Iedere kapaanvraag wordt zorgvuldig getoetst aan de ‘Beleidsregels APVG (Algemene Plaatselijke Verordening Groningen) vellen van een houtopstand’.

QR-code

“Krijgen we een kapvergunning, dan hangen we een lint om de betreffende boom. Daarop plakken we een sticker met een QR-code. Via de tekst op het lint kan iedereen dan lezen dat de boom verwijderd gaat worden. Scan je de QR-code? Dan kom je uit op de pagina over ons Bomenbeleid. Zo informeren we niet alleen direct omwonenden, maar ook voorbijgangers. De QR-codes komen trouwens alleen op bomen die dood zijn of niet meer kunnen herstellen.”

Redenen

“Er zijn drie mogelijke redenen om over te gaan tot verwijderen van een boom: de boom levert gevaar op omdat hij in slechte gezondheid verkeert of dood is. De boom veroorzaakt schade aan de stoep, de weg of een gebouw. Of”, zegt ze, “en dat proberen we te alle tijde te voorkomen: een boom moet plaatsmaken voor bijvoorbeeld de vervanging van een riolering of aanleg van een nieuwe weg. Maar we zetten altijd alles op alles om een boom te laten staan.”

Gezonde bomen

“Het is begrijpelijk dat het verwijderen van bomen emoties oplevert. Ook de gemeente vindt het jammer als er een grote boom vervangen moet worden. De medewerkers van de bomenploeg zijn bomenliefhebbers en willen niets liever dan zoveel mogelijk gezonde bomen in de gemeente. ‘Zomaar’ kappen, dat doen we nooit”, benadrukt ze.