Waarom een omgevingsvisie

Sinds het samengaan van de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen is het grondgebied van de oude gemeente Groningen meer dan verdubbeld. Stad en landelijk gebied zijn samengegaan met elk heel eigen vraagstukken en thema’s. 

Omgevingsvisie

Daarnaast groeit de gemeente flink in inwoners en banen. De groei vangen we op in de bestaande stad waarbij we de groene ruimte in het landelijk gebied tussen de stad en de omliggende dorpen open houden. Dat is een enorme opgave, want in de schaarse ruimte moet veel gebeuren en tegelijkertijd koesteren we de bestaande kwaliteit. 

Het gaat dus om het vinden van een goed evenwicht tussen verschillende functies, belangen, wensen en de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving. Hoe de gemeente dat gaat doen, staat beschreven in een omgevingsvisie. 

Relatie Omgevingswet

Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dat is een nieuw instrument uit de aankomende Omgevingswet die ingaat op 1 juli 2022. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar doelstellingen vast voor de lange termijn voor de gehele fysieke en sociale leefomgeving. De voormalige gemeente Groningen heeft in 2018 een omgevingsvisie vastgesteld. Deze omgevingsvisie actualiseren we periodiek.

Wat niet in de visie staat

De visie is gericht op de grote ontwikkelingen: waar moet de gemeente over 15 jaar staan als het gaat om bijvoorbeeld wonen, landbouw, elkaar ontmoeten, sporten, verkeer, gezondheid, onderwijs, energie en vrije tijd. De visie gaat dus niet over heel concrete zaken in uw buurt. Ook bevat de visie geen juridische regels. Die staan nu in bestemmingsplannen en dat wordt vanaf 1 juli 2022 het Omgevingsplan voor de gemeente.

Concretere voorbeelden als de locatie van een zonnepark of woningbouw staan in aparte deelvisies en beleidskaders. Hiervoor vraagt de gemeente de inwoners en organisaties per onderwerp (bijvoorbeeld zonneparken) wat ze er van vinden. Voorbeelden hiervan zijn de Woonvisie, de Mobiliteitsvisie en het beleidskader Zonneparken.

Meer uitleg staat in een infographic (pdf 1,8 MB).