Voorlichting over geld en schulden

Werkt u met mensen die goede informatie nodig hebben over omgaan met geld en het voorkomen van schulden? En bent u op zoek naar deskundig advies?

Dan kunt u terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). De afdeling Preventie van de GKB biedt op maat gemaakt voorlichtingsmateriaal en cursussen. Dit kunt u aanvragen het contactformulier.

Hoe het werkt

De Groningse Kredietbank (GKB) wil mensen leren om op een verantwoorde wijze met hun financiën om te gaan en om schulden te voorkomen. Dat doen wij door financiële educatie. Schuldhulppreventie heeft als doel geldproblemen te voorkomen en schulden in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Als mensen niet weten hoe ze zichzelf financieel kunnen redden, bieden de verschillende preventieactiviteiten de mogelijkheid deze te vergroten.

Gastlessen, cursussen, trainingen en voorlichtingen op maat

Regelmatig verzorgen wij gastlessen en voorlichtingen aan een breed scala doelgroepen: onder andere scholen, maatschappelijke instellingen, organisaties en in de wijken. Bent u geïnteresseerd in een gastles, voorlichting of in een van onze projecten? Via bovenstaande knop kunt u contact opnemen.

Professionals

Werkt u met mensen die gebaat zijn bij goede informatie over omgaan met geld en het voorkomen van schulden? En bent u op zoek naar deskundig advies? Dan kunt u terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). De afdeling Preventie van de GKB heeft voorlichtingsmateriaal en cursussen op maat.

Preventieprojecten

Week van het geld

DLogo Week van het gelde gemeente Groningen vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld. Het is leuk en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Door al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Kinderen die goed om kunnen gaan met geld, zijn ook op andere gebieden succesvoller. Kijk ook eens op de website van Wijzer in geldzaken voor meer informatie.

Gastles omgaan met geld

De landelijke Week van het geld 2020 gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere week. Wanneer dat is weten we nog niet. De Week van het geld 2020 zou van 23 tot en met 27 maart plaats vinden.

De gemeente biedt gratis interactieve gastlessen aan voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Een les duurt ongeveer 1 uur. We praten met de kinderen over onder andere zakgeld, sparen en verleidingen. Dit doen we naar aanleiding van vragen, lastige vraagstukken en stellingenover (omgaan met) geld. Aan het eind van de les spelen we een quiz met uitdagende vragen over geld. De winnaar krijgt een prijsje. Eventueel is het ook mogelijk om voor andere groepen een les of een voorleesuurtje te organiseren.

Aanmelden? Dat kan door een mail te sturen naar weekvanhetgeld@groningen.nl

MoneyWays (voortgezet onderwijs)

MoneyWays is een onderwijsprogramma voor bovenbouwleerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Jonge Groningse rolmodellen (peer educators) staan voor de klas om op laagdrempelige en taboedoorbrekende wijze geld, armoede en schulden bespreekbaar te maken. Thema’s als het hebben van schulden, armoede, groepsdruk en nemen van verantwoordelijkheid staan centraal. Het programma ondersteunt de gemeente Groningen en scholen bij het weerbaar maken van jongeren die risico lopen om in armoede- en schuldenproblematiek terecht te komen. Per schooljaar doen we mee met 50 klassen in de gemeente Groningen. Diversion en het Nibud ontwikkelden samen het project MoneyWays.

Jouw schuld = Jouw schuld? (MBO)

‘Jouw schuld = Jouw schuld’ is een campagne voor, door en met jongeren ontwikkeld en uitgevoerd door de GKB, Noorderpoort, Alfa-college, MBO Terra, Menso Altingcollege en DUO. Kenmerkend voor de campagne is de koppeling van preventie en schuldhulp ter plekke en deskundigheidsbevordering voor leerlingbegeleiders. De campagne Jouw Schuld = jouw schuld? informeert jongeren op het MBO met een evenement, gastlessen, voorlichtingsfilm, theater, flyers en posters. Ook verlaagt de campagne de drempel om hulp te zoeken wanneer jongeren schuldproblemen hebben. Het doel is jongeren op het MBO bewust te maken van hun financiële uitgaven, waarschuwen voor schulden en aanzetten tot het maken van gezonde financiële keuzes.

Online geldplannen voor alle Groningse inwoners (Groningse inwoners 18 jaar en ouder)

De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Er zijn 7 online Geldplannen beschikbaar:

  1. een plan om beter te leren rondkomen
  2. een plan om te sparen en/of aflossen
  3. 'kom uit de geldzorgen’, voor huishoudens in financiële problemen
  4. rondkomen met kinderen
  5. studie (klein)kinderen, voor ouders en grootouders
  6. bijna 18, word je bijna 18
  7. pensioen

Hiermee kunnen alle Groningse inwoners zelf hun financiën op orde krijgen. Voor elke doelgroep is er een online geldplan op maat beschikbaar. Huishoudens worden gestimuleerd een financiële buffer op te bouwen voor de korte en lange termijn, door te sparen en af te lossen. Zo worden financiële tegenslagen voorkomen. De Geldplannen zijn anoniem, zodat de privacy is gewaarborgd. Daar waar nodig, wordt verwezen naar relevante hulpverlenende instanties.