Voorlichting, projecten en cursussen over geld en schulden

Werkt u met mensen die goede informatie nodig hebben over omgaan met geld en het voorkomen van schulden? En bent u op zoek naar deskundig advies? Dan kunt u terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). De afdeling Preventie van de GKB biedt op maat gemaakt voorlichtingsmateriaal en cursussen. Dit kunt u aanvragen via e-mail.

Hoe het werkt

De Groningse Kredietbank (GKB) wil mensen leren om op een verantwoorde wijze met hun financiën om te gaan en om schulden te voorkomen. Dat doen wij door financiële educatie. Schuldhulppreventie heeft als doel geldproblemen te voorkomen en schulden in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Als mensen niet weten hoe ze zichzelf financieel kunnen redden, bieden de verschillende preventieactiviteiten de mogelijkheid deze te vergroten.

Gastlessen, cursussen, trainingen en voorlichtingen op maat

Regelmatig verzorgen wij gastlessen en voorlichtingen aan een breed scala doelgroepen: onder andere scholen, maatschappelijke instellingen, organisaties en in de wijken. Bent u geïnteresseerd in een gastles, voorlichting of in een van onze projecten? Via onderstaande knop kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Een van onze medewerkers neemt dan contact met u op.

Professionals

Werkt u met mensen die gebaat zijn bij goede informatie over omgaan met geld en het voorkomen van schulden? En bent u op zoek naar deskundig advies? Dan kunt u terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). De afdeling Preventie van de GKB heeft voorlichtingsmateriaal en cursussen op maat.

Wat u moet weten

Preventieprojecten:

Geld in de klas (Basisonderwijs)

De gemeente Groningen lanceert in 2016 het online educatieproject ‘Geld in de klas’. Groningse basisscholen gaan aan de slag met onderwerpen als sparen, geld uitgeven en geld verdienen. In de lespakketten wordt gebruik gemaakt van filmpjes die gemaakt zijn voor, door en met Groningse kinderen. De leerlingen ontwikkelen in dit proces verschillende competenties waarbij het accent ligt op financiële vaardigheden. Deze werkwijze maken lessen effectiever, interactiever en vergroten het leereffect. Stichting Golypoon voert namens de gemeente Groningen dit project uit. Alle basisscholen in de gemeente Groningen hebben via de portal toegang tot het lesmateriaal. www.geldindeklas.nl/groningen

MoneyWays (Voortgezet onderwijs)

MoneyWays is een onderwijsprogramma voor bovenbouwleerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Jonge Groningse rolmodellen (peer educators) staan voor de klas om op laagdrempelige en taboedoorbrekende wijze geld, armoede en schulden bespreekbaar te maken. Thema’s als het hebben van schulden, armoede, groepsdruk en nemen van verantwoordelijkheid staan centraal. Het programma ondersteunt de gemeente Groningen en scholen bij het weerbaar maken van jongeren die risico lopen om in armoede- en schuldenproblematiek terecht te komen. Komende twee schooljaren doen 50 klassen (25 per jaar) in de gemeente Groningen mee. Diversion en het Nibud ontwikkelden samen het project MoneyWays.

Jouw schuld = Jouw schuld? (MBO)

‘Jouw schuld = Jouw schuld’ is een campagne voor, door en met jongeren ontwikkeld en uitgevoerd door de GKB, Noorderpoort, Alfa-college, MBO Terra, Menso Altingcollege en DUO. Kenmerkend voor de campagne is de koppeling van preventie en schuldhulp ter plekke en deskundigheidsbevordering voor leerlingbegeleiders. De campagne Jouw Schuld = jouw schuld? informeert jongeren op het MBO met een evenement, gastlessen, voorlichtingsfilm, theater, flyers en posters. Ook verlaagt de campagne de drempel om hulp te zoeken wanneer jongeren schuldproblemen hebben. Het doel is jongeren op het MBO bewust te maken van hun financiële uitgaven, waarschuwen voor schulden en aanzetten tot het maken van gezonde financiële keuzes.

Cursus ‘Rondkomen kun je leren’ (Groningse inwoners 18jaar en ouder)

Rondkomen van een laag inkomen is niet altijd even makkelijk. De GKB biedt inwoners van de stad Groningen al enige jaren de gratis budgetteringscursus “Rondkomen kan je leren”. De cursus vergroot de financiële zelfredzaamheid van Stadjers. Cursisten leren overzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven, bezuinigen en krijgen informatie over regelingen en voorzieningen. Groningers kunnen op eigen initiatief of als onderdeel van een schuldregelingstraject deelnemen aan de cursus. Klik hier om je aan te melden voor de cursus: https://gemeente.groningen.nl/gratis-cursus-rondkomen-kun-je-leren

Online geldplannen voor alle Groningse inwoners (Groningse inwoners 18 jaar en ouder)

De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Er zijn twee online Geldplannen beschikbaar: één plan om beter te leren rondkomen en een ander plan om te sparen en/of aflossen. Zodat alle Groningse inwoners zelf in staat worden gesteld om hun financiën op orde te krijgen. Voor elke doelgroep is er een online geldplan op maat beschikbaar. Huishoudens worden gestimuleerd een financiële buffer op te bouwen voor korte en lange termijn, door te sparen en af te lossen. Zo wordt voorkomen dat huishoudens bij tegenslagen in financiële problemen komen. De Geldplannen blijven anoniem, zodat de privacy is gewaarborgd. Daar waar nodig, wordt verwezen naar relevante hulpverlenende instanties. Klik hier om een Geldplan te maken: http://groningen.portaal.startpuntgeldzaken.nl

Kosten

Geen.