U bent hier

Voorbeelden bewonersinitiatieven in de wijk

Er zijn al veel wijkbewoners actief om hun wijk of buurt bijvoorbeeld gezelliger, socialer, duurzamer of schoner te maken. Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie.

Voorbeelden van initiatieven

Initiatievencafés

Bewoners in Groningen Zuid organiseren samen met de gemeente Groningen meerdere keren per jaar in hun eigen wijk een Initiatievencafé. Een Initiatievencafé vindt bij voorkeur plaats in een café, waar een match plaatsvindt tussen vraag en aanbod van bewonersinitiatieven. Ideeën en initiatieven kunnen dan uitgevoerd worden met behulp van andere bewoners, wijkorganisaties en gemeente. Ook is er de mogelijkheid om je plan of initiatief te pitchen: in één minuut vertel je, óp de zeepkist, je idee en wat/wie je daarbij nodig hebt. Lees verder over de Initiatievencafés op facebook.com/initiatievencafe.

Kunstroute Grunobuurt

Gemeente Groningen en Nijestee zijn met bewoners bezig met het realiseren van kunst in de wijk. Allereerst is er een vogelhuisjesroute gerealiseerd. Meer informatie op grunobuurt.nl.

Minibieb Badstratenbuurt

Bewoners willen samen een minibieb beginnen. De ruilbibliotheek is nog niet geopend. Lees verder over het concept op minibieb.nl.

Grunotuinen Grunobuurt

In de Grunobuurt is in samenwerking met een actieve bewoner, enthousiaste gebruikers, de woningbouwcorporatie en de gemeente Groningen een buurtmoestuin gerealiseerd. De moestuinen liggen middenin de wijk en mogen bestaan tot de woningbouwcorporatie de grond in gebruik neemt voor nieuwbouw. Meer informatie op Facebookpagina Grunotuin.

Prullenbakkenadoptie Zeeheldenbuurt

De gemeente kreeg van bewoners het signaal dat meer prullenbakken in de Zeeheldenbuurt wenselijk waren. Inmiddels zijn die geplaatst. Bewoners legen de extra prullenbakken zelf.

Culturen bij de buren Zeeheldenbuurt

Gluren bij de buren is uitgebreid! Bewoners zetten jaarlijks een avond lang hun deuren open voor buurtbewoners. Er wordt gezongen, geëxposeerd en gegeten. Kijk voor activiteiten op zeeheldenbuurt.nl.

Buurtfeesten Zeeheldenbuurt en Grunobuurt

Samen doen! Een buurtfeest, buurtbarbecue of buurtborrel is een mooie gelegenheid om dit te doen. De gemeente Groningen heeft hier niet langer inmenging. Actuele informatie over buurtactiviteiten is te lezen via grunobuurt.nl.

Coenderspark

In de wijken Helpman en Coendersborg zijn zes buurtbewoners opgestaan om het Coenderspark meer een park voor de wijk te maken. Zij ontwikkelen met hulp van de gemeente Groningen een plan. “Onze droom is dat we van het park een plek maken voor ontmoeting tussen wijkbewoners, jong en oud. Natuur, ontmoeting, een goede kop koffie, natuurlijk spelen, ontspanning, dat zijn de kernwoorden. Bijzonder is dat de school Terra aanhaakt bij het initiatief. Meer informatie op de Facebookpagina Coenderspark.

Nieuw Buurtcentrum Hoornse Wijken: De Semmelstee

Vrijwilligers hebben samen met de gemeente Groningen en Nijestee een nieuw buurtcentrum gerealiseerd aan de Semmelweisstraat 182. De buurt- en speeltuinvereniging Corpus den Hoorn (BSV),  is de hoofdhuurder van het gebouw en organiseert en coördineert allerlei activiteiten en initiatieven met en voor de vier wijken die ze bedient: Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Piccardthof en Ter Borgh. De activiteiten zijn zeer divers (waaronder schilderen, yoga, zumba, koken, kaarten, handwerken) en is er ruimte voor nieuwe initiatieven.

Pilot Bewegende stad

Bewoners uit De Hunze / Van Starkenborgh werkten samen aan een plan voor de invulling van de eigen omgeving met als thema: spelen, bewegen en elkaar ontmoeten voor jong en oud. Er komen een HunzeFit 1mile, gymtoestellen, speelvoorzieningen, voetballen en een picknickplek. Op Koningsdag 2016 is de feestelijke opening.

Sociale Long Beijum

De Sociale Long in Beijum is een beweging van bewoners die allerlei initiatieven op gang brengen. Zoals kerstpakketten voor minima en activiteiten voor jong en oud. Bewoners ontwikkelen nieuwe ideeën op de sociale LONG-thema’s: Levendigheid Ondernemerschap Natuurlijk Gezondheid. Er staan 4 Beijum-sessies op stapel om deze Sociale Long thema’s met alle bewoners verder te brengen en er is een nieuwsbrief voor wijkbewoners. Blijf op de hoogte via de Facebookpagina Sociale long / Ontmoetend verbinden.

Golvend Lewenborg

Initiatiefnemers zijn een aantal actieve bewoners. Golvend Lewenborg wil gebruik maken van wat er al is in de wijk en van clubs, verenigingen en bewonersgroepen die wat met de wijk willen. Of u het nu leuk vindt om te denken, te praten, te maken of te doen: iedereen kan meegolven! Elke 3e donderdag van de maand ontmoeten werkgroepjes elkaar. Volg de informatie via de Facebookpagina Golvend Lewenborg.

Zelf een idee?

Kijk dan op de pagina Goed idee voor uw wijk indienen.

Wijkwebsites

Kijk voor meer informatie op uw wijkwebsite.