Voor alle peuters 16 uur voorschoolse educatie per week

Alle peuters van 2 tot en met 4 jaar in de gemeente Groningen kunnen 16 uur per week naar een kinderopvanglocatie van Kids First of SKSG. In de voormalige gemeente Ten Boer kunnen zij naar een locatie van Kids2b.

De gemeente Groningen stelt aan deze organisaties geld beschikbaar om peuters van wie de ouders niet beide werken voorschoolse educatie te kunnen bieden. Tijdens deze uren wordt al spelenderwijs de ontwikkeling gestimuleerd en worden peuters voorbereid op de basisschool. Het aanbod geldt op de meeste locaties van Kids First en SKSG, maar nog niet op alle locaties. Mogelijk komen er meer organisaties bij die in de toekomst deze gesubsidieerde plekken kunnen bieden.

Voor wie?

Deze extra uren zijn bedoeld voor:

  • Kinderen die via het consultatiebureau een VVE indicatie (risico op ontwikkelingsachterstand) hebben gekregen
  • Alle kinderen van wie de ouders geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag (omdat er minimaal één niet-werkende ouder thuis is).
  • Peuters van wie de ouders wel gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Zij vragen voor deze uren hun kinderopvangtoeslag aan.

Regeling vanaf 1 september 2018

  • Peuters met een VVE indicatie krijgen 16 uur per week voorschoolse educatie aangeboden op een kinderopvanglocatie van de aangesloten organisaties. Peuters zonder een VVE indicatie van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen 16 uur per week naar een kinderopvanglocatie. Hiervoor geldt een minimale afname van 8 uren per week.
  • De dagen zijn opgedeeld in dagdelen van 4 uren en soms in 3 dagdelen van 4 en 6 uur.
  • Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor ieder uur dat het kind gebruik maakt van het aanbod.
  • Het aantal uren dat peuters met een VVE indicatie naar een kinderopvanglocatie kunnen is nu 12, dit stijgt naar 16 uur per week. De minimale afname is 16 uur per week.
  • Het aantal uren voor peuters zonder een VVE indicatie stijgt van 6 naar 16 uur. De minimale afname is nu 6, dit wordt 8 uren per week. Wanneer het kind meer uren gebruik maakt van het aanbod, stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage evenredig.

Dezelfde voorbereiding

Met deze regeling wil de gemeente Groningen mogelijk maken dat alle peuters, ongeacht of de ouders werken, naar een kinderopvanglocatie kunnen gaan. Hiermee krijgen alle kinderen dezelfde voorbereiding op de basisschool.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie, aanmeldingen en de hoogte van de ouderbijdrage:

Kwaliteitseisen

Het aanbod van de deelnemende kinderopvangorganisaties moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Organisaties die geïnteresseerd zijn en meer informatie willen kunnen contact opnemen met de gemeente Groningen.

Regeling voormalige gemeente Haren

In de voormalige gemeente Haren geldt de 16-uur regeling nog niet. Dit wordt verwacht in 2019 of 2020.