Vijvers Noorderplantsoen

Van februari t/m half april 2019 haalde baggerbedrijf Ippel Dredging slib uit de vijvers in het Noorderplantsoen. In het najaar van 2019 is de fonteinvijver aan de beurt.

Het baggeren gebeurt met twee schuifboten en een kraan. De kraan laadt de baggerspecie in vrachtwagens. Die vervoeren de baggerspecie naar een stortlocatie.

Planning

  • Tussen 18 februari en half april 2019 is ruim 18.000 kuub (18 miljoen liter) slib uit de vijvers gehaald. Het werk is gestopt op advies van de ecoloog die het baggeren begeleidt. De boot met slib moest langs een nest met een broedende meerkoet varen, waardoor de kans op verstoring van het nest te groot werd.
  • In het najaar van 2019 wordt de fonteinvijver gebaggerd. Samen met de ecoloog onderzoekt het baggerbedrijf wat precies de beste periode is om dit te doen. Omwonenden krijgen hierover tijdig een brief thuisgestuurd.

Eens in de 15 jaar

Alle vijvers, sloten, kanalen en diepen worden ongeveer eens in de 15 jaar gebaggerd. Het slib wordt dan uit het water geschept. Slib wordt gevormd door bladeren en takjes die in het water terechtkomen. Dit slib onttrekt zuurstof aan het water. Door het slib weg te halen, verbetert de waterkwaliteit. Dat is goed voor de dieren en planten in de vijvers. Ook zijn de vijvers belangrijk bij de afvoer van regenwater. Daarom moeten ze diep genoeg zijn.

Ecologie

Het werk aan de vijvers wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de natuurkalender (pdf 25 kB) die gelden voor vissen en amfibieën. Het werk wordt zo uitgevoerd dat de dieren in de vijvers er zo min mogelijk last van hebben. Zo zitten kikkers in het vroege voorjaar op het land, zodat dit werk hun winterrust niet verstoorde. Een ecoloog is betrokken bij de uitvoering van het baggerwerk en geeft opdracht voor aanvullende beschermende maatregelen zodra dat nodig is.

Klachten of opmerkingen

Hebt u klachten of opmerkingen over het baggerwerk? Stuur een e-mail via klachten@baggereningroningen.nl.

Meer informatie